ทดสอบ

ถ้าลองย้อนอดีตกลับไป ความจำช่วงวัย อนุบาลที่ยังพอจะปรากฎอยู่บ้าง  จำได้ว่า

สมัยที่เรียนอยู่ชั้น อนุบาล 2  ที่โรงเรียนอนุบาลกมลทิพย์ ตรงสี่แยกประตูชัย 

ครูประจำชั้นตอนนั้นชื่อ ครูห้อง ....

แต่ก็ไม่น่าเชื่อ ว่า ปัจจุบัน ยังมีโอกาสเจอครูบ่อยครั้ง และท่านก็ยังสุขภาพแข็งแรงดี

โลกนี้ กลมจริง ๆ  

 

เอกราช