รถตัดหญ้าพลังงานไฟฟ้า

ประหยัดพลังงาน

1.        บทคัดย่อ

                เครื่องตัดหญ้าพลังงานไฟฟ้า   จัดทำขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน  และสามารถใช้งานได้ง่าย  ใช้งานง่ายกว่า   เปิดสวิตช์ไฟ หมุนคันเร่ง  ก็สามารถใช้งานได้ทันที  และระบบจะหยุดจ่ายไฟให้ทันทีที่ปล่อยคันเร่ง  ใบตัดและมอเตอร์ก็หยุดหมุนตามแรงเฉื่อย เครื่องตัดหญ้าพลังงานไฟฟ้า ไม่ปล่อย ไอร้อน  ไอเสียไม่สั่นสะเทือน ผู้ใช้ไม่เหนื่อย ถึงแม้จะหนักกว่าเครื่องเบนซินบ้างก็ตามการดูแลรักษาง่ายกว่า  ไม่มีคลัช  ไม่มีเพลา  ไม่มีเฟืองดอกจอก ไม่มีหัวเทียน  ไม่มีคาร์บูเรเตอร์ต้องดูแลไม่ต้องเดินทางไปซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงบ่อยๆ   ประหยัดพลังงาน   ไม่ปล่อยก๊าซโลกร้อน  ไม่ปล่อย ก๊าซพิษต่างๆ

2.  ความเป็นมาของสิ่งประดิษฐ์

          หลายปีมานี้พวกเรา ชาวโลก ต่างก็เผชิญสิ่งท้าทายมากมายด้วยกัน  มากน้อยต่างกันไปตาม สถานที่  เช่น ปัญหาการลดลงอย่างรวดเร็วของทรัพยากรธรรมชาติ  ปัญหาการเสื่อมโทรม ของสภาวะแวดล้อม ที่ทำให้คุณภาพชีวิตแย่ลง   การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงและถ่านหินที่ผ่านมาได้ ก่อมลภาวะมากมายและก่อภาวะโลกร้อน  อันเป็นปัจจัยหนึ่งทีทำให้ เกิดความแปรปรวนของลมฟ้าอากาศ เป็นต้น

                คณะผู้จัดทำ  ได้ติดตามผลการศึกษาที่ เกี่ยวข้องกับสิ่งท้าทายดังกล่าวข้างต้น  แนวทางและมาตรการในการแก้ไข  หรือ  ลดความรุนแรงของปัญหา ตลอดเวลากว่า 3 ทศวรรษที่ผ่านมา  หนึ่งในมาตรการที่น่าจะทำได้ง่ายคือ  การรณรงค์ให้มีการใช้พลังงานสะอาด  และการใช้ พลังงานหมุนเวียน (เช่นพลังงานชีวภาพ  ลม  แสงอาทิตย์ )โดยตรง หรือใช้ ผลิตไฟฟ้า  แทนเชื้อเพลิงฟอซซิล   แล้วใช้มอเตอร์ไฟฟ้า ทดแทน (หรือใช้ร่วมกับ) เครื่องยนต์สันดาปภายใน(ที่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิง )  จึงได้คิดประดิษฐ์เครื่องตัดหญ้าพลังงานไฟฟ้า ขึ้นมาเพื่อช่วยละภาระการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงให้น้อยลง

3.  ประโยชน์ผลงานสิ่งประดิษฐ์

1.  เพื่อช่วยให้ประหยัดพลังงานเชื้อเพลิงที่มีราคาสูงขึ้น

2.  เพื่อช่วยลดการเกิดปรากฏการเรือนกระจกจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิง

3.  เพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อน

 

4.  คุณสมบัติหรือคุณลักษณะเฉพาะของผลงานสิ่งประดิษฐ์

           เครื่องตัดหญ้าพลังงานไฟฟ้า  ใช้กับไฟฟ้ากระแสตรง แรงดันไฟฟ้า  24  โวลท์  สามารถใช้ตัดหญ้าได้ประมาณ 2 3 ชั่วโมง  ต่อการชาร์ทเก็บประจุไฟฟ้า 1 ครั้ง  ใช้เวลาในการชาร์ทเก็บประจุแบบชาร์ทช้าโดยใช้เวลาประมาณ   8-12  ชั่วโมงคิดเป็นเงินประมาณ 10  บาทต่อการชาร์ทเก็บประจุ 1 ครั้ง การใช้ตัดหญ้าขึ้นอยู่กับพื้นที่ที่จะตัดว่ามีความหนาของหญ้ามากน้อยเพียงใด  พร้อมทั้งมีระบบป้องกันการกินกระแสไฟฟ้าเกินระบบจะตัดการทำงานของวงจร

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน มนุษย์ไฟฟ้า

คำสำคัญ (Tags)#พลังงาน

หมายเลขบันทึก: 231951, เขียน: 26 Dec 2008 @ 07:17 (), แก้ไข: 19 Jun 2012 @ 08:33 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)