ฟ้าครับ

อากู๋พลมาพร้อมกับคำถามกวน ๆ เช่นเคย เมื่อวานนี้แกเปิดประเด็นตั้งคำถามว่า...

"...มีไข่ไก่อยู่แปดฟองขนาดพอ ๆ กัน น้ำหนักเท่ากันอยู่ 7 ฟอง อีกฟองหนึ่งเบากว่าเพื่อน มีตาชั่ง (แบบสองแขน) อยู่อันหนึ่ง ให้ใช้ตาชั่งได้เพียงสองครั้ง ทำอย่างไรจะรู้ว่า ไข่ไก่ใบไหนคือใบที่เบากว่าเพื่อนเอ่ย..."

อากู๋พลไม่ต้องกระหยิ่มไป ข้อนี้รับรองฟ้าต้องตอบได้แน่นอน ใช่ไหมฟ้า?!!