วันนี้ผมพบและมั่นใจมากขึ้นว่า แหล่งการเรียนรู้ซึ่งตั้งอยู่บนความเชื่อว่า ทุกคนมีความรู้ บัดนี้ตั้งอยู่บน gotoknow แหล่งการเรียนรู้นี้ ดูเหมือนจะผ่านประสบการณ์ของแต่ละคน คล้ายกับการถอดความรู้จากบุคคล โดยที่ตัวบุคคลนั่นแหละเป็นผู้ถ่ายทอดออกมา ตั้งแต่ความรู้ระดับล่าง จนถึงระดับสูง การเรียนรู้นิสัยใจคอจากเนื้อหาที่แสดงออก การเรียนรู้ภาษา ทักษะ ตลอดถึงวิชาชีพที่มีอยู่ในมันสมองของคน จากคนทุกระดับ gotoknow เหนือกว่า pirch หรือ irc

ชื่นใจจริงแท้