ลูกชายเขาชอบปฏิบัติและเขียนบทความเกี่ยวกับธรรมะ    ท่านที่เป็นคอเดียวกันอ่านได้ที่ http://vichak.blogspot.com/  เวลานี้เขาเรียนปริญญาโทอยู่ที่มหาวิทยาลัย Naropa เมือง Boulder รัฐโคโลราโด  สหรัฐอเมริกา

วิจารณ์ พานิช

๘ เมย. ๔๙