เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2549 ณ โรงแรมลีการ์เดนส์พลาซ่า อ.หาดใหญ่ ได้มีโอกาสเข้าร่วมรับฟังการเสวนาสมาชิกเครือข่ายการจัดการความรู้ โดยมีสมาชิกจาก 7 มหาวิทยาลัย ด้วยความกรุณาจากคุณเมตตา  ที่เห็นว่างานสารบรรณ กองกลาง กำลังจะเริ่มโครงการจัดตั้งกลุ่ม CoP "ชุมชนสารบรรณ" ขึ้น และคาดว่าจะเริ่มตั้งไข่ได้ในไม่ช้านี้ จึงได้เชิญหัวหน้างานสารบรรณและทีมงานเข้าร่วมฟังการเสวนา เพื่อเป็นการศึกษากระบวนการดำเนินงาน ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งที่ได้เข้ารับฟังในครั้งนี้

ทั้ง 7 มหาวิทยาลัย ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงความสำเร็จของการบริหารจัดการชุมชนแนวปฏิบัติโดยเชื่อว่าชุมชนแนวปฏิบัติที่ดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิผลจะกำเนิดวงจรการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแลกเปลี่ยนความรู้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด เป็นโอกาสในการต่อยอดความรู้ และเพื่อการนำความสำเร็จไปประยุกต์ใช้ของมหาวิทยาลัยสมาชิกต่อไป

นับว่าเป็นการเปิดโลกทัศน์แห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างแท้จริง ต้องขอขอบคุณเจ้าภาพ