QCC 2 : เริ่มทำ QCC โดยใช้พื้นฐาน TQM

drrakpong
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
เฝ้าสังเกตและวิเคราะห์เหตุการณ์ว่า เรื่องใดเป็นสิ่งที่ยังไม่เคยมีการควบคุม หรือเป็นปัญหา หรือเป็นสิ่งที่ควรปรับปรุง

การบริหารคุณภาพแบบ TQM ที่โรงพยาบาลดำเนินการอยู่ มุ่งเน้นความพึงพอใจของผู้รับผลงาน และความเจริญก้าวหน้าของโรงพยาบาลเป็นหลัก

สิ่งที่ TQM office พยายามปลูกฝังและส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานจริง ได้ช่วยกันทำภารกิจที่สำคัญ 3 ประการ บนพื้นฐานของ TQM ได้แก่

Control : เสริมสร้างความสามารถของผู้ปฏิบัติและหัวหน้างานให้สามารถ “ควบคุม” คุณภาพที่ลูกค้าหรือผู้รับผลงานต้องการ ให้อยู่ในระดับที่พึงพอใจหรืออยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

Problem-Solving : เสริมสร้างความสามารถให้ผู้ปฏิบัติหน้างานที่ต้องเผชิญปัญหา มีความเข้าใจสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น สามารถวิเคราะห์จน “ประจักษ์แจ้ง” ว่า ปัญหาคืออะไร มีสาเหตุมาจากอะไร ต้องแก้ไขและป้องกันด้วยวิธีการอย่างไร

Improvement (KAIZEN) : ส่งเสริมแนวคิดเพื่อการปรับปรุง สิ่งที่ควบคุมได้ดีแล้ว หรือไม่เกิดปัญหา โดยยึดหลัก “ ทำวันนี้ให้ดีกว่าเมื่อวาน ทำพรุ่งนี้ให้ดีกว่าวันนี้ ”

เมื่อหน่วยงานใช้แนวคิดดังกล่าวมาพัฒนา สมาชิกผู้ปฏิบัติในทีมต้องพากันคิดเรื่องราวสำคัญ ก็คือ

-        โรงพยาบาล / หน่วยงานของเราตั้งขึ้นมาทำไม ( Purpose )

-        ลูกค้า หรือ ผู้รับผลงาน ของเราคือใคร ( Customer )

-        สิ่งส่งมอบ ( Service Deliverable ) ที่หน่วยงานจัดเตรียมไว้ให้ผู้ป่วย / ผู้รับผลงาน พึ่งพาได้ “จริง” หรือไม่

ผนวกกับแนวคิดพื้นฐานของ TQM ดังนั้น เมื่อสมาชิกในทีมมองกลับเข้าไปในหน่วยงานอีกครั้งหนึ่ง เฝ้าสังเกตและวิเคราะห์เหตุการณ์ว่า เรื่องใดเป็นสิ่งที่ยังไม่เคยมีการควบคุม หรือเป็นปัญหา  หรือเป็นสิ่งที่ควรปรับปรุง

ก็จะประจักษ์และเห็นพ้องต้องกันว่า ควรจะทำกิจกรรม QCC เรื่องอะไร

n สิ่งที่ยังไม่ได้ควบคุมคุณภาพ -> ควบคุม (Control)

n สิ่งที่ยังเป็นปัญหา -> แก้ไข (Problem-Solving)

n สิ่งที่ทำได้ดีอยู่แล้ว -> ปรับปรุงให้ดีกว่าเดิม (Improvement)

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เพื่อคุณภาพ รพ.พหลฯความเห็น (5)

เขียนเมื่อ 

มาทักทายคุณหมอก่อนนะครับ กำลังอยู่บนรถ เข้าใจว่าเริ่มทำแล้วดีใจๆๆๆ อย่าใช้เครื่องมือหลายเครื่องมือมากเกินไปจนสับสน

แวะมาอ่าน เรียนรู้ และทักทายค่ะ

มีความสุขในทุกๆวัน นะคะ

มาเยี่ยมเป็นกำลังใจให้ โรงพยาบาลดีดี ประชาชีมีความสุข โชคดีครับ

เขียนเมื่อ 

ขออนุญาตเข้ามาเรียนรู้ ครับ

เขียนเมื่อ 
  • แวะมาทักทายคุณหมอ
  • และแวะมาดูปัญหา
  • การแก้ไข
  • และพัฒนาครับ
  • เป็นกำลังใจให้ครับ
  • คุณหมอสบายดีนะครับ