ศรีออน...เด็กไร้รัฐซึ่งเกิดที่โรงพยาบาลแม่อาย...เธอถูกบันทึกในทะเบียนบ้านคนอยู่ชั่วคราว (ท.ร.๑๓)

  ติดต่อ

  เป็นกรณีศึกษาของเรา ในงานวิจัย Health4Stateless ของเรา เธอป่วยเป็นโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว ชีวิตวนเวียนอยู่กับการเข้าออกโรงพยาบาล เธอน่าจะมีสัญชาติไทยและใช้สิทธิในหลักประกันสุขภาพประเภทบัตรทองได้แล้ว เพราะคณะรัฐมนตรีตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๔๓ ก็เห็นชอบให้คนในสถานการณ์ดังศรีออนมีสัญชาติไทย แต่ทำไมวันนี้ เธอยังไร้สัญชาติ ไร้สิทธิในหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ... เรื่องนี้มีคำตอบค่ะ  

อ่านเรื่องของเธอจากการบอกเล่าของหลายคนที่ยื่นมือมาช่วยเธอซิคะ

เรื่องเล่าของครูเอี้ยง...ครูอนุบาลของเธอเอง

http://gotoknow.org/blog/150252/toc

นักศึกษาในวิชากฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลอย่าถามนะว่า จะออกเป็นข้อสอบไหม ??

มีโอกาสค่ะ เพราะน้องศรีออนเป็น "คนต้นแบบประเภทที่ ๓"

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ARCHANWELL#Health4ALL

หมายเลขบันทึก: 227561, เขียน: , แก้ไข, 2012-06-12 16:33:10+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #เด็กไร้สัญชาติ#แม่อาย#health4all#health4stateless

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)