ความหมายเวชระเบียน


เวชระเบียน ซึ่งมีความหมายว่า เอกสารทางการแพทย์ทุกประเภท

เวชระเบียน 

คำนี้อ่านว่า เวด-ชะ-ระ-เบียน

ตรงกับคำภาษาอังกฤษว่า Medical Record อาจย่อเป็นดังนี้คือ MR

        ซึ่งมีความหมายว่า เอกสารทางการแพทย์ทุกประเภท ที่ใช้บันทึกและเก็บรวบรวมเรื่องราวประวัติของผู้ป่วยทั้งประวัติส่วนตัว ประวัติครอบครัว ประวัติการเจ็บป่วยในอดีตและปัจจุบัน การรักษา ผลจากห้องปฏิบัติการ ผลการบันทึกค่าจากเครื่องมือทางการแพทย์ทุกประเภท หรือเอกสารการบันทึกการกระทำใด ๆ ที่เป็นการสั่งการรักษา การปรึกษาเพื่อการรักษาพยาบาล การกระทำตามคำสั่งของผู้มีอำนาจในการรักษาพยาบาลตามที่สถานบริการสาธารณสุขกำหนดไว้ และเอกสารอื่น ๆ ที่ใช้ประกอบเพื่อการตัดสินใจทางการแพทย์ เพื่อการประสานงานในการรักษาพยาบาลผู้ป่วย หมายรวมถึงชื่อของหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการจัดทำเอกสารดังกล่าว การเก็บรวบรวม การค้นหา การบันทึก การแก้ไข การนำมาจัดทำสถิติผู้ป่วย การนำมาเพื่อการศึกษาวิจัย หรือเพื่อการอื่นใดตามที่สถานบริการสาธารณสุขกำหนด นอกจากนี้ยังรวมถึงเอกสารทางการแพทย์ที่อยู่ในรูปแบบสื่อ ดิจิตอลหรือระบบอิเลคทรอนิคส์ (Electronic Medical Record -EMR) ซึ่งเป็นรูปแบบของเวชระเบียนที่มีการพัฒนาขึ้นในปัจจุบันและพร้อมในการใช้งานในรูปแบบใหม่ในอนาคต ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงการใช้งานเวชระเบียนในรูปแบบดิจิตอลมากขึ้น

        เวชระเบียน มีการจัดการเรียนการสอนกันมา ๓๐ กว่าปีแล้วในชื่อโรงเรียนเวชสถิติซึ่งได้เปลี่ยนไปเป็นภาควิชาเวชระเบียนในวิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขกาญจนาภิเษก และมีการเรียนในหลักสูตรต่อเนื่องจนถึงระดับปริญญาตรีในปัจจุบัน คือหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเวชระเบียน มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเปิดดำเนินการจัดการเรียนการสอนโดย สาขาวิชาเวชระเบียน คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา แต่ในปัจจุบันกำลังดำเนินการปรับให้ วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขกาญจนาภิเษก เป็นสถาบันสมทบของมหาวิทยาลัยมหิดลด้วย ในการจัดการเรียนการสอนทางด้านเวชระเบียนตั้งแต่ ชั้นปีที่ ๑ จนถึงชั้นปีที่ ๔ ในระดับปริญญาตรี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเวชระเบียน และดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรเพิ่มเติมให้มีระดับปริญญาโท ในมหาวิทยาลัยมหิดล

หมายเลขบันทึก: 226302เขียนเมื่อ 30 พฤศจิกายน 2008 09:57 น. ()แก้ไขเมื่อ 19 มิถุนายน 2012 14:10 น. ()สัญญาอนุญาต: จำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี