และแล้วเราก็มีรถเป็นของตนเอง

แต่ยังไม่ได้เติมน้ำมันเลย