รวมพลังชาวมอดินแดง

 สืบเนื่องจากทีมงาน KKU_KM จัดอบรม "การเขียน Blog" ไปทั้งสิ้น ๕ ครั้ง หลายท่านได้ "ถ่ายทอดประสบการณ์ลงใน Blog ซึ่งลงรายชื่อ ในหน้าแรกของ http://home.kku.ac.th/km/ จึงขอเรียนเชิญทุกท่านมาร่วม

 " แลก เปลี่ยน ประสบการณ์ การสื่อสาร แบบ B2B" (ครั้งที่ ๑/๔๙)

 ในวันจันทร์ ๑๐ เมษายน ๒๕๔๙ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ ถึง ๑๑.๓๐ น. ณ ห้องประชุมกรรมการศูนย์บริการวิชาการ ชั้น ๕

 งานนี้ ผช.ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ผศ.นสพ.สุชาติ วัฒนชัย และ ทีมติดตามประเมินผล ของศูนย์บริการวิชาการ ม.ข เป็นเจ้าภาพร่วมกับ JJ ครับ ( แจ้งชื่อมาทาง Blog เพื่อมา F2F ได้เลยครับ รวมทั้งท่านที่เป็น นักศึกษา หรือ ท่านที่สนใจ ภายนอก ม.ข ด้วยครับ)

JJ