อยากรู้มั้ย Mickymouse 4 ตา เป็นอย่างงัย

คลิกเล้ย ...  

http://www.gotoknow.org/file/phanums/micky.gif