ปฏิบัติธรรมแบบพุทธมหายาน (8) : การสังคมสงเคราะห์ของฉือจี้

- เน้นการอออกไปทำดีร่วมกับผู้อื่น   โดยเฉพาะกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม
- การบรรเทาสาธารณภัย   การเยี่ยมคนไข้อนาถา   การเข้ารับการอบรมเป็นอาสาสมัคร
- ช่วยเปลี่ยนคนที่จิตใจหยาบกระด้าง  ติดลบ  ให้กลายเป็นคนดี
- มีระบบสมาชิกขั้นฝึกงาน   ออกไปบอกบุญหาผู้บริจาค 25 รายใน 1 ปี   เน้นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างคนมากกว่าการหาเงิน
- สมาชิกขั้นบ่มฝึก อีก 1 ปี  ถือศีล 10  และทำกิจกรรมตามตารางกิจกรรมมากขึ้น   หาสมาชิกบริจาคอีก 40 คน   หลังจากนั้นจึงเป็นสมาชิกถาวร
- สมาชิกกิตติมศักดิ์  บริจาค 1 ล้านเหรียญไต้หวัน
- สมาชิกระดับนักบวช  มี 60 คน  เป็นหญิงล้วน
- ฝึกจิต "ขอบคุณ"  ขอบคุณผู้รับ
- นำไปสู่กิจกรรมเก็บขยะ  แยกขยะขาย   เกิดรายได้มากมาย

วิจารณ์  พานิช
 27 มี.ค.49

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)