บรรยากาศ และผลสรุปการจัดงานแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรม 2006 รวมทั้งภาพกิจกรรมที่ทางศูนย์บริการวิชาการได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง  [click]

ผู้จัดการ