ภารกิจและกิจกรรมศูนย์บริการวิชาการ (ม.ค.-มี.ค. 49)

ผลสรุปงานแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรม 2006

บรรยากาศ และผลสรุปการจัดงานแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรม 2006 รวมทั้งภาพกิจกรรมที่ทางศูนย์บริการวิชาการได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง  [click]

ผู้จัดการ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วารสารศูนย์บริการวิชาการความเห็น (0)