ยาต้านจุลชีพกับการป้องกันรักษาโรคสัตว์น้ำ (ณัฎฐา วิศิษฎ์วิทยากร)

ความรู้เรื่องยาที่ผู้ประกอบการธุรกิจเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควรรู้

ความรู้เรื่องยาที่ผู้ประกอบการธุรกิจเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควรรู้ เพื่อเพิ่มผลประกอบการให้สูงขึ้น [click]

ผู้จัดการ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วารสารศูนย์บริการวิชาการความเห็น (0)