รถคันเดิมแต่ตกแต่งใหม่วิ่งได้แล้ว  ดูที่นี่ค่ะ http://www.gotoknow.org/file/somtragoon/JEEP2.swf