วันที่ 3 เม.ย.49   เป็นวันที่ผมมีความสุขมาก   เพราะ ดร. เลขา ปิยะอัจฉริยะ,  ดร. สุวัฒน์  เงินฉ่ำ และ อ. อุษา  มาคุยเรื่อง "โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรทางการศึกษาด้วยการจัดการความรู้"   ซึ่งผมเคยบันทึกไว้แล้วเรื่อง KM ในโรงเรียน (click)  เมื่อวันที่ 7 ต.ค.48 และเรื่อง KM เขตพื้นที่การศึกษา (click) เมื่อวันที่ 27 ม.ค.49

         วันนี้เราคุยกันเรื่องการดำเนินการ   ถึงตอนทำจริงแล้วครับ   ผมจึงมีความสุขมาก

ผมเรียน ดร. สุวัฒน์ และ ดร. เลขา ว่าผมขอขอบคุณแทนประเทศไทยและวงการศึกษาไทยที่ท่านอาจารย์ผู้ใหญ่ทั้งสองลงแรงจับทำเรื่องนี้   ผมหวังว่าจะเกิดผลในระดับ "ปฏิรูปการศึกษา" ที่แท้จริง

         โครงการนี้จะทำใน 17 เขตพื้นที่การศึกษา  79 โรงเรียน (เป็น รร.เอกชน 7 แห่ง)  กระจายทั่วทุกเขตตรวจราชการ

         ใน 17 เขต   มี 4 เขต (สุพรรณ เขต1,  สุราษฎร์ 1,  สุรินทร์ 1, พิษณุโลก 1) ทำ KM โมเดลสถาบันเพิ่มฯ อยู่แล้ว   จะทำ KM ได้ง่ายขึ้นเมื่อเอาโมเดลของ สคส. เข้าไปเสริม

         เราจะเริ่มด้วยการฝึกอบรม "ครู ก." ของการอบรมบล็อกในเดือนพฤษภาคม   และจัด KM Workshop 6 ครั้ง  ครั้งละ 3 วันในภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศ   สคส. เราจะสนับสนุนวิทยากร   ซึ่งจะค่อย ๆ ฝึกนักวิจัยในโครงการ   และ "คุณอำนวย" ในพื้นที่ขึ้นมาแทน   คุณหญิงกับคุณจ๋า   เป็นผู้ประสานงานฝ่าย สคส.

วิจารณ์  พานิช
 3 เม.ย.49