ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบลอจิสติกส์ของไทยกับการแก้ไขวิกฤติน้ำมัน (ทรงศรี อังครากูร)

ระบบลอจิสติกส์ ทางออกหนึ่งของการแก้ไขวิกฤติน้ำมันแพง

ยุทธศาสตร์ในการแก้ไขวิกฤติน้ำมัน อีกแนวทางหนึ่งที่ควรทราบ [click]

ผู้จัดการ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วารสารศูนย์บริการวิชาการความเห็น (0)