ลำปางอีกสักครั้ง

ดัชนี
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
"แทบไม่น่าเชื่อว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมหัศจรรย์จริงๆ"

      สุสานไตรลักษณ์เป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อเกษมเขมโก  ซึ่งเป็นที่เคารพและศรัทธาของคนทางภาคเหนือและทั่วไป  ท่านได้ละสังขารและปัจจุบันสังขารของท่านยังอยู่ในโลงแก้วไม่เน่าไม่เปื่อย  ทุกครั้งใครไปเยือนต้องไปกราบท่านเพื่อเป็นสิริมงคล  สุสานนี้อยู่ห่างจากสนามกีฬากลางประมาณ 6 ก.ม.

  พระธาตุลำปางหลวง ประดิษฐานอยู่ที่วัดลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง อยู่ห่างจากตัวจังหวัด ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ ๑๘ กิโลเมตร  องค์พระธาตุเจดีย์สูง ๒๒ วา ๒ ศอก ฐานกว้างด้านละ ๑๒ วา ก่อด้วยอิฐถือปูน ฉาบด้วยแผ่นทองเหลือง ทองแดง ตลอดทั้งองค์

ตามประวัติกล่าวว่า พระมหากัสสปเถระ และพระเมติยะเถระ ได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ มาจากประเทศอินเดีย เมื่อครั้งพระเจ้าอโศกมหาราช โปรดให้แบ่งพระบรมสารีริกธาตุ นำไปประดิษฐานในอาณาจักรต่าง ๆ ตามตำนานกล่าวว่า  พระพุทธเจ้าทรงมอบพระเกศาธาตุให้ชาวลัวะผู้หนึ่งชื่อกอน ลั๊วะกอนได้สร้างพระสถูปเจดีย์สูงเจ็ดศอก เพื่อบรรจุพระเกศาธาตุไว้  ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. ๒๑๘ ได้มีพระอรหันต์สององค์คือ พระกุมารกัสสปะ ได้นำเอาพระอัฐิธาตุพระนลาตข้างขวา และพระเมฆิยะ ได้นำเอาอัฐิธาตุลำคอ มาบรรจุไว้ในพระสถูปเจดีย์ไว้อีก  พระสถูปเจดีย์องค์นี้ได้มีการสร้างเพิ่มเติมอีกหลายครั้ง สำหรับองค์ที่เป็นอยู่ปัจจุบัน ได้สร้างเมื่อ ปี พ.ศ. ๒๓๐๙ โดยเจ้าเมืองหาญศรีธัตถะมหาสุรมนตรี ซึ่งพระเจ้าดิลกปนัดดาเจ้านครเชียงใหม่ ได้ส่งมากินเมืองลำปางในครั้งนั้น

  ภาพนี้เป็นภาพที่เรียกว่าน่าทึ่ง ห้ามสตรีขึ้นไปในสถูปแห่งนี้  เมื่อเข้าไปเราจะเห็นผ้าขาวเหมือนจอหนัง  และมีรูเล็กๆให้แสงลอดออกมา  จะปรากฎภาพพระธาตุลำปางแนวคว่ำและมีสีแบบธรรมชาติและเห็นมีคนเดินเช่นเดียวกับข้างนอก (ค้องตั้งใจดูหน่อย)  แต่จะใช้หลักการเดียวกับกล้องถ่ายรูปแต่ที่ทึ่งว่าสีที่เห็นบนผ้าสีขาวเหมือนองค์พระธาตุจริงทุกประการ

                 แทบไม่น่าเชื่อว่าสิ่งที่พบเห็นมหัศจรรย์จริงๆในเมืองไทย  เสียดายบางสิ่งบางอย่างห้าสตรีเพศได้ชมจึงพยายามถ่ายภาพมาให้ชมเป็นการยืนยันว่ามหัศจรรย์จริงๆ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ชนบทความเห็น (0)