ความคืบหน้าหลังจากการประชุมปฏิบัติการ KM ครั้งที่ 2

หลังจากการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์ความรู้ของ สพท.นนทบุรี เขต 1 เมื่อวันที่ 20-23   มี.ค 49 ทีมแกนนำของ สพท.นนทบุรี เขต 1 ได้นัดประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินการร่วมกันระหว่าง สพท.นนทบุรี เขต 1 กับ สถานศึกษา โดยมีเป้าหมายทิศทางที่ชัดเจน ตามร่างแผนพัฒนา KM ของ สพท.นนทบุรี เขต 1  โดยกรอบแนวคิดของท่าน ศน.ธเนศ  ขำเกิด มีประเด็นสำคัญ 3 ประการ คือ 

1. การเตรียมการพัฒนางาน KM ของ สพท.และสถานศึกษา โดยกำหนดปฏิทินปฏิบัติงานที่ชัดเจน

2. การดำเนินงานตามกระบวนการ KM สู่เป้าหมายการพัฒนาคนพัฒนางานและพัฒนาองค์กรให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ระดับ TOP TEN

3. การติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบต่อเนื่องและยั่งยืน

          โดยมีคุณเอื้อ (ท่านผอ.ประไพ สุนทรมัจฉะ)กับทีมบริหารและทีมแกนนำของ สพท.นนทบุรี เขต 1    ทีมคุณอำนวยในแต่ละ COPS มีรายนามดังนี้ นางเจริญพร  น้อมจุ้ย,น.ส.สุภารัตน์  โนโชติ,นางจิรพรรณ  ทุมพร,น.ส.สุปรีญา  อรุโณรัตน์,นางผ่องใส  ถาวรจักร,นางโรจนา  ศิริวรธรรม,น.ส.สุรางค์  เจริญสุข  ในวันที่ 5  เมษายน  2549 เวลา  13.30 น.   ณ  ห้องประชุมศรีเมืองนนท์1  ชั้น 1  สพท.นนทบุรี เขต 1 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กัญจนัฐ ภู่ช้าง

คำสำคัญ (Tags)#uncategorized

หมายเลขบันทึก: 22511, เขียน: 04 Apr 2006 @ 11:45 (), แก้ไข: 14 May 2012 @ 22:41 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)