4/4/2549 Mambo[cons]


#ฝึกใช้งาน Mambo ต่อ

ได้ทำการปรับแต่งส่วนประกอบต่างๆของ Mambo

  • Modules
  • Content
  • Component

สามารถ Download เอกสารได้ที่
ftp://mambo.psu.ac.th/mambo/manual/mambo_research_pr.pdf

แนะนำเวปไซด์
http://mambo.psu.ac.th
http://www.mambohub.com
http://www.mamboserver.com

#ศึกษาการติดตั้ง Mambo บน Windows XP

    การที่จะติดตั้ง Mambo บน Windows XP ได้นั้นจำเป็นตั้องทำการติดตั้ง Appserv ก่อน ซึ่งสามารถหา Download ได้จาก
http://www.appservnetwork.com

*หลังจากนั้นก็สามารถลง Mambo ได้ โดย Download ได้ที่ ftp://ftp.psu.ac.th/pub/mambo หลังจากนั้นให้แตก File ลงใน Appserv/www/mambo แล้วจะสามารถใช้งาน Mambo ได้เลย

ปัญหา
บทความโดย : dankejung

  • ในตอนแรกเมื่อติดตั้ง Appserv แล้วไม่ได้ทดสอบว่าสามารถเข้า phpMyAdmin และ SQL ได้หรือไม่ แล้วไปทำการติดตั้ง Mambo เลย เมื่อทำงานใน step ที่2 จึงเกิด error ไม่ผ่าน step ที่ 2 (เป็นขั้นตอนของการกรอก ชื่อ และรหัส ของ SQL)
  • แก้ไขปัญหาโดยทดลองดาวน์โหลด appserv-win32-2.4.0 มาใช้ สามารถทำการติดตั้งผ่านไปได้ด้วยดี
  • สรุปผลปัญหา ในตอนแรกที่เกิด error คาดว่าน่าจะเป็นที่เวอร์ชั่นของ Appserv ที่ดาวน์โหลดมาในตอนแรก เป็นเวอร์ชั่นใหม่ มีปัญหาในเรื่องของ SQL หรือไม่ก็เป็นที่ไฟล์ที่ดาวน์โหลดมาไม่สมบูรณ์ เมื่อเปลี่ยนเวอร์ชั่นเป็นเวอร์ชั่นที่เก่ากว่า ก็สามารถใช้งานได้อย่างปกติ
Ruk Tongruk
Computer Science # 3
Prince of Songkla Unuversity(Phuket)
คำสำคัญ (Tags): #uncategorized
หมายเลขบันทึก: 22514เขียนเมื่อ 4 เมษายน 2006 12:08 น. ()แก้ไขเมื่อ 9 เมษายน 2012 20:26 น. ()สัญญาอนุญาต: จำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี