รู้จัก...ทุ่งสักอาศรม

ครูกานท์
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
อ่าน คิด เขียน เรียนชีวิต : อ่านชีวิต เขียนชีวิต Ideal Nature Life

 

 

...ปลูกไม้ไว้แทนเมือง  

คุ้มแดดเรืองและลมแรง

หว่านฝันกับฟักแฟง  

เติบแต่งวัยไร้มารยา

...ขุดบ่อเป็นบึงฝน  

ฝากเวิ้งชลแก่มัจฉา

กวาดทางถางหญ้าคา  

อ่านชีวิตเขียนบทกวี

...อาสาเป็นอาศรม  

บ่มปัญญายุควิถี

อารมณ์แห่งอารี  

มีความรักช่วยถักทอ

 

   

   

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ทุ่งสักอาศรม และ ครูกานท์ความเห็น (10)

เคยได้เรียนกับครูกานท์แล้ว

รู้สึกประทับใจความเป็นธรรมชาติ

ของการถ่ายทอดความรู้มากๆค่ะ

เมื่อรับการอบรมที่มหาวิทยาลัย

วลัยอลงกรณ์ ปทุมธานี

ดีมากๆ ค่ะ

เขียนเมื่อ 

อายุบวรนะคุณจุฑามาศ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ ครูกานท์

  • ได้เข้ามาเยือนถึงที่อยู่ของครูกวีแล้ว มีความสุขใจมากครับ
  • ทั้งภาพและบทกวี มีความไพเราะยิ่ง
  • นี่คือ แหล่งเรียนรู้ที่มีคุณค่า
เขียนเมื่อ 

.

อายุบวรครับ...อาจารย์ชำเลือง

ผู้สืบเนื่องอีแซวแก้วเสียงเหน่อ

ผู้มีรากมีเหง้าไม่เมาละเมอ

จึงพบเจอความจริงเพลงหัวใจ

.

ว่าการร้องต้องร้องต้องคลุกคลี

ใช่เพียงเรียนทฤษฎีร้องไม่ได้

ว่าการรำการเล่นเป็นเช่นไร

ต้องร่วมวงเร็วไวไม่ชักช้า

.

เป็นตัวอย่างทางครู...สู่ศิษย์

ทางชีวิตปฏิบัติ...แสวงหา

แม่ทองอยู่ แม่บัวผัน ขวัญจิต...สืบมา

มิได้เรียนจากตำรา...แต่ลงมือ

.

ครูกานท์

ทุ่งสักอาศรม

มาคารวะ ครูกานท์ ค่ะ

ใบไม้ย้อนแสงเคยได้ฟังครูกานท์ยกตัวอย่างบทกวีในการอบรม "เพลงพื้นบ้าน" ที่จัดขึ้นที่ศูนย์สังคีตศิลป์ ธนาคารกรุงเทพฯ เมื่อกว่า 15 ปีมาแล้ว

ยังจำได้ถึงบรรยากาศ ความงดงาม ของบทกวีจากเพลงพื้นบ้านที่หลากหลายในการอบรมนั้น

รำลึกความหลังได้ จึงมาน้อมจิตคารวะครูกานต์ค่ะ

และยินดียิ่งที่ทราบว่าครูกานท์เปิดโรงเรียนกวีทุ่งสักอาศรมให้เด็กรุ่นใหม่ได้ซึมซับและฝึกฝน  เปิดโอกาสให้พวกเขาได้เข้าถึงอารมณ์อันะเอียดอ่อน ละมุนะไม ที่อยู่ในหัวใจ และให้พวกเขาได้เบ่งบานอยู่ร่วมกับธรรมชาติอันงดงาม..

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณครับที่มาเยือนและทบทวนเรื่องราวครั้งเก่าก่อน ที่ศูนย์สังคีตศิลป์

รู้สึกชื่นชมกับนกที่โบยบินอิสระอย่าง ใบไม้ย้อนแสง

เรื่องน้ำอุ่นเย็นและอุณหภูมิแห่งชีวิต ที่บล็อกของคุณน่าคิดน่าศึกษา

แต่ถ้ามีโอกาสมาเที่ยว สักอาศรม ที่นี่ไม่ดื่มน้ำเย็น งดเว้นน้ำแข็งครับ

ไม่ต้องปรับศูนย์กับสามสิบเจ็ดองศา โดยไม่จำเป็น

ขอยังไม่กล่าวประเด็นน้ำก้อน ที่เดินทางไกล...

อย่างไรก็ตาม ยินดีรับไมตรีแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับ

.

อายุบวร

เขียนเมื่อ 

กราบคารวะครูกานท์ค่ะ..

 

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ

  • เคยได้รู้จักตัวจริง เสียงจริง
  • และได้ กอไก่..คุณธรรม (ฉบับร่าง)
  • ที่โรงแรมน่าเจ้าพิษณุโลก หลายปีมาแล้วค่ะ
  • ประทับใจ ติดตามผลงานอยู่เสมอค่ะ
  • ขอกราบคารวะด้วยความศรัทธา
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณคุณครูคิมครับ

คุณครูกรุณากลับไปที่เรื่อง "การอ่านอย่างมีมิติ" อีกครั้งนะครับ

มีโพสแก้ไขนิดหน่อย...

อายุบวร

.

เขียนเมื่อ 

บุญรักษานะครับคุณวัชราภรณ์

"ครูกานท์"

.