วิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนกับการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้


การวิจัยในชั้นเรียนเพื่อการแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอน

ทำไมครูต้องมีการวิจัยในชั้นเรียน

      จาก พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542  มาตราที่ 5 ข้อ 5 และมาตราที่ 30 ได้กำหนดแนวทางการจัดการศึกษาที่เกี่ยวกับความสำคัญของการวิจัยสำหรับผู้สอน  ให้สถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ  รวมทั้งการส่งเสริมให้ผู้สอนสามารถวิจัยเพ่อพัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสมในแต่ละระดับการศึกษา

    การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนเริ่มต้นจากการที่ครูผู้สอนประสบปัญหา   จากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียน  ครูผู้สอนจะต้องเลือกปัญหาที่สำคัญที่สุดมาหาวิธีแก้ไขปัญหาทีละปัญหา  อย่างต่อเนื่องซึ่งวิธีการแก้ไขอาจจะเป็นวิธีการสอน การจัดกิจกรรมหรือนวัตกรรม ที่ได้ศึกษาค้นคว้า และนำมาสร้างหรือพัฒนาให้มีความเหมาะสม นำไปทดลองใช้เพ่อแก้ปัญหา และมีการตรวจสอบว่าสามารถแก้ปัญหาได้หรือไม่  โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้เรียน

   การวิจัยในชั้นเรียนเป็นภาระ และหน้าที่ของครู ในการแสวงหาวิธีการเพื่อที่จะพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนได้บรรลุเป้าหมายของการปฏิรูปการศึกษา คือ เก่ง ดี และมีสุข

คำสำคัญ (Tags): #car
หมายเลขบันทึก: 223093เขียนเมื่อ 15 พฤศจิกายน 2008 04:55 น. ()แก้ไขเมื่อ 28 พฤษภาคม 2012 12:39 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (2)

สั้นกระชับดีครับ... ขอบคุณ ที่ให้ความรู้ แล้วจะแวะมาทักทายใหม่...

คิดถึงนะ คนดี

ไปเยี่ยม บ้างซี รออยู่

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา
และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี