นานมากแล้วที่ไม่ได้กล่าวคำทักทายสมาชิก Blog แบบ ทันทีทันใด เมื่อมีสมาชิกใหม่ขอเข้าร่วมชุมชน วิจัยและพัฒนาระบบสาธารณสุข ซึ่งเคยทำอย่างสม่ำเสมอในบันทึก ชุมชนวิจัยและพัฒนาระบบสาธารณสุขยินดีต้อนรับ (1) นับตั้งแต่ต้นเดือนธันวาคม 2548 ที่ผ่านมา ซึ่ง ณ ตอนนั้นมี 40 Blog และเมื่อมาถึงวันนี้มีสมาชิกเพิ่มขึ้น เป็น 109 Blog คือเพิ่มอีก 69 Blog ในช่วงเวลา 4 เดือนที่ผ่านมา (1 ธันวาคม 2548 ถึง 1 เมษายน 2549) ด้วยเจตนาอันแน่วแน่โดยมีวัตถุประสงค์ของชุมชน คือ เป็นที่เก็บเกี่ยว บันทึก และร่วมค้นหา เพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบสาธารณสุข อันจะนำไปสู่สุขภาวะและภราดรภาพของสังคม โดยรวม ทั้งนี้เราไม่แยกแยะชัดเจนว่าใครจะให้ความหมาย “สุขภาพ” ว่าอย่างไร อิสระครับ

     วันนี้เลยอยากจะมากล่าวคำต้อนรับรวม ๆ กัน และขออภัยด้วยจริง ๆ ที่ช้าไปบ้างนะครับ โดย Blog ที่เข้าร่วมตามความเก่าใหม่ ดังนี้ครับ 41. ภาษารัก 42. โรงพยาบาลปากพะยูน 43. Join with me to see  the world 44. เรื่องเล่าของเพื่อนฉัน 45. ชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลปากพะยูน 46. ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลเกาะช้าง จังหวัดตราด 47. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด 48. Sarawootพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลเกาะช้าง 49. สรุปบทเรียนที่ได้จากการศึกษาในห้องเรียนTU 50. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแหลมงอบ 51.  KDD และระบบบริการสุขภาพ 52. SANGTIEN : แสงเทียนแห่งปัญญา 53. คนท้องถิ่น 54. สื่อสารสุข 55. KM ถ่ายทอดความรู้ 56. Blog's นายเขียน 57. หัวกะทิ 58. โครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนาสถาบันการจัดการความรู้ชุมชนท้องถิ่น 59. การส่งเสริมสุขภาพในชุมชน

     60. Hospital Accreditation 61.วัตถุประสงค์ 62. PinetForKM 63. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองชุมพร 64. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร 65. putchateeya 66. ชมรมฟื้นฟูสุขภาพ 67. ชุมชนคนชายขอบ(พังงา) 68. วาไรตี้ บายลีลลี่ 69. rasamee พยาบาลCVT 70. kadsanee พยาบาล CVT 71. นักศึกษาพยาบาลศาสตร์สาขาเวชปฏิบัติ 72. แพทย์ประจำโรงพยาบาลเกาะช้าง 73. สังคมความรู้ และเรียนรู้74. dangnawong พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลเกาะช้าง 75. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กรมอนามัย 76. งานตรวจสอบเวชระเบียน 77. pressthaikm 78. Anochaพยาบาลวิชาชีพ 79. Arunya พยาบาลวิชาชีพ

     80. paula and surveyor 81. Paula กับการพัฒนาคุณภาพ 82. paula-network 83. เครือข่ายทีมสุขภาพอีสานตอนล่าง สถาบันวิชาการเพื่อพัฒนาเครือข่ายสุขภาพชุมชน 84. เครือข่ายพัฒนาพยาบาลของชุมชน 85. ชุมชนทับปุด 86. Pornchanok พยาบาลวิชาชีพ 87. การจัดการงานวิจัยระบบสุขภาพภาคเหนือ 88. kmvergin in bangkok 89. sumalee หัวหน้าตึก ICU ศัลยกรรมหัวใจเด็ก 90. การจัดการความรู้วิศวกรรม

     91. community nurse 92. ศิริตรี สุทธจิตต์ 93. sujittra หัวหน้าแผนกศัลยกรรมหัวใจ 94. Nursing Administration CVT 95. supapak พยาบาลดูแลผู้สูงอายุ 96. เรียนรู้จากการกระทำ 97. ความ "ในใจ" 98. จิตแพทย์สุขใจ 99. Occupational Therapy & Leisure Management 100. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบสุขภาพ 101. EMPIRICAL THEORIES 102. HUMAN MIND 103. Empirical Research 104. กบตัวน้อย 105. คนเล่าเรื่อง "จิตเวช" 106. ไทยรู้ ไทยสู้ ไทยอยู่เย็นเป็นสุข Thailand Stand up 107. ชุมชนคนวิจัยเพื่อท้องถิ่น 108. jeda นวดแผนไทย และ 109. jiraporn พยาบาลวิชาชีพ

     ขอต้อนรับทุก Bloggers ด้วยความยินดียิ่ง ชุมชนวิจัยและพัฒนาระบบสาธารณสุข คาดหวังว่าจะมีสมาชิกที่เป็น Blog มากขึ้น และสมาชิกที่อย่ในชุมชนแล้ว ได้ Update เพื่อที่จะได้ร่วม ลปรร.กัน และนำไปสู่การจัดการความรู้เพื่อร่วมกันพัฒนาระบบสาธารณสุขต่อไป และอย่าลืมช่วยกันแสดงความคิดเห็น การมองต่างมุม หรือเติมเต็มเข้าไป ให้มาก ๆ ด้วยนะครับ