1. ไปที่ File>new แล้วก็ create

2. ไปที่ modify>page properties

3. Click สี่เหลี่ยมที่อยู่ข้าง background color

4. เลือกสี

5. Click apply

 

6. แล้ว click ok