F2F กับ Yayaying

 ขณะที่ JJ เดินเข้าบริเวณที่นั่งรอผู้โดยสารขาออก เมื่อวันศุกร์ที่ ๓๑ มีนาคม (หลังจากรับประทานอาหารเวียตนาม กับรองวิบูลย์ และ ผู้บังคับบัญชา) ที่สนามบินจังหวัดพิษณุโลก ได้มีสุภาพสตรีท่านหนึ่งทักทาย ระยะไกล ครั้งแรกจำหน้าท่านได้แต่นึกไม่ออกว่าเป็นท่านใด แต่เมื่อไปนั่งข้างๆท่านจึงถึงบางอ้อ ว่าเป็นทีมงานของ สคส. คือ ท่านอาจารย์ นพินทร์ ซึ่งใช้ชื่อใน Blog คือ Yayaying

 ทีมงาน สคส.ออกไปช่วย "สร้างเครือข่ายงานวิจัย กับ การจัดการความรู้ ให้ที่ ม.ราชภัฎ จังหวัดอุตรดิตถ์" น่าสนในครับ ติดตามท่านได้ใน  http://gotoknow.org/learn2fly

JJ