F2F ทีมงาน สคส

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
เหตุเกิดที่สนามบิน

F2F กับ Yayaying

 ขณะที่ JJ เดินเข้าบริเวณที่นั่งรอผู้โดยสารขาออก เมื่อวันศุกร์ที่ ๓๑ มีนาคม (หลังจากรับประทานอาหารเวียตนาม กับรองวิบูลย์ และ ผู้บังคับบัญชา) ที่สนามบินจังหวัดพิษณุโลก ได้มีสุภาพสตรีท่านหนึ่งทักทาย ระยะไกล ครั้งแรกจำหน้าท่านได้แต่นึกไม่ออกว่าเป็นท่านใด แต่เมื่อไปนั่งข้างๆท่านจึงถึงบางอ้อ ว่าเป็นทีมงานของ สคส. คือ ท่านอาจารย์ นพินทร์ ซึ่งใช้ชื่อใน Blog คือ Yayaying

 ทีมงาน สคส.ออกไปช่วย "สร้างเครือข่ายงานวิจัย กับ การจัดการความรู้ ให้ที่ ม.ราชภัฎ จังหวัดอุตรดิตถ์" น่าสนในครับ ติดตามท่านได้ใน  http://gotoknow.org/learn2fly

JJ

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (1)

วันเพ็ญ
IP: xxx.28.21.4
เขียนเมื่อ 
ขอขอบคุณอ. JJ เป็นอย่างสูงค่ะ ที่ให้เกียรติกับชุมชนสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร ดิฉันคลิ๊ก อนุมัติ ด้วยความยินดียิ่ง