ปุ๋ยแพง : ใช้ปุ๋ยต้องมีประสิทธิภาพ


ผลกระทบจากราคาปุ๋ยเคมีเพิ่มขึ้น

พื้นที่ปลูกเหมาะสมเก็บพริก

ระบบจัดการคุณภาพ

                                      ตั้งแต่ต้นปี 2551 พี่น้องเกษตรกรได้รับผลกระทบจากราคาปุ๋ยเคมีเพิ่มขึ้น

กว่า 150%  ซึ่งหน่วยงานภาครัฐได้พยายามชี้แจงสาเหตุของราคาปุ๋ยเคมีที่เพิ่มขึ้นว่า มาจากราคาของน้ำมัน ซึ่งธาตุอาหารหลักของปุ๋ย บางธาตุมาจากอุตสาหกรรมปิโตรเคมี โดยเฉพาะไนโตรเจนและโปแตสเซี่ยม แต่มา ณ วันนี้ สถานการณ์เศรษฐกิจของโลกถดถอย ซึ่งมีผลกระทบมาจากเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา ราคาน้ำมันก็ลดลงมาตามลำดับ แต่ราคาปุ๋ยเคมีส่วนใหญ่ยังคงตัว ถึงแม้ภาครัฐจะประกาศว่าจะมีการปรับลดราคา 5 – 10% ในเดือนพฤศจิกายนนี้ อย่างไรก็ตาม ความยั่งยืนในการประกอบอาชีพทางการเกษตร ลดการพึ่งปัจจัยการผลิตที่ต้องนำเข้า ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในไร่นาให้เกิดประโยชน์สูงสุด จะช่วยทำให้การผลิตเกิดความยั่งยืน

                        ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีกลุ่มเกษตรกรปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ ที่ดำเนินการตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร อยู่ที่ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน เป้าหมายหลักของกลุ่มผักแห่งนี้ ต้องการลด ละ เลิก การใช้สารเคมี เพื่อคุณภาพชีวิตของสมาชิกและเพื่อผู้บริโภคพืชผักปลอดภัย การดำเนินงานมีคณะกรรมการมีความรับผิดชอบสูง สมาชิกให้ความร่วมมือให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมาย มีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แก้ไขปัญหาร่วมกัน โดยเฉพาะเรื่องศัตรูพืช จะมีการสำรวจตรวจนับ ก่อนการดำเนินการแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการต่าง ๆ แต่ในที่นี้จะขอเน้นเรื่องการปรับปรุงบำรุงดิน และการใช้ปุ๋ยของกลุ่มซึ่งเริ่มด้วยการสำรวจความต้องการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ของสมาชิก และมีการจัดหาปุ๋ยอินทรีย์ ส่วนใหญ่เป็นขี้ไก่ ประธานกลุ่มผู้ปลูกผักเน้นว่า การปลูกผักจำเป็นต้องใช้ปุ๋ยอินทรีย์ และปูนขาวหรือโดโลไมท์ปรับปรุงดินก่อน มิฉะนั้นพืชผักจะไม่งาม ทุกคนในกลุ่มทราบวิธีการปฏิบัตินี้ดี เมื่อดินสมบูรณ์ มีความเป็นกรด ด่างเหมาะสม ปุ๋ยเคมีที่ใส่พืชผักก็มีการตอบสนองที่ดี พืชแข็งแรง โรคและแมลงศัตรูพืชจะระบาดลดลง หลังช่วงเก็บเกี่ยวแล้ว สมาชิกทุกคนก็มีการตากดิน ตัดวงจรของโรคและแมลง และปลูกพืชตระกูลอื่นต่อไป เมื่อตัดวงจรการระบาดของศัตรูพืช จะเห็นได้ว่าการใช้ปุ๋ยเคมีที่มีประสิทธิภาพของกลุ่มผู้ปลูกผักบางท่าข้าม เกิดจากการปรับโครงสร้าง และค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดิน ก่อนการปลูกพืชอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง พื้นที่นั้นก็สามารถปลูกพืชชนิดต่าง ๆได้อย่างอุดมสมบูรณ์ให้ผลผลิตดีในฤดูปลูกถัดไปความเห็น (6)

สวัสดีครับผมเป็นคนจังหวัดมหาสารคามครับเห็นบล็อกแล้วอยากขอความรู้ครับ คือว่าผมอยากที่จะทำเศรษฐกิจพอเพียงมีพื้นที่ประมาณ20ไร่ลักษณะพื้นที่เป็นดินเหนียว ดินทราย ดินเค็ม หน้าแลงแล้งมากกัดเก้บน้ำได้อยากผมจะต้องทำอย่างไรดี

สวัสดีครับ ผมเป็นคนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ขอนุญาตแนะนำปุ๋ยอินทรีย์ที่ไม่ต้องซื้อและมีปริมาณของธาตุอาหารไนโตรเจนสูง คือตะกอนจากโรงงานสุรา (ที่ข้างสะพานคลอง

พุมดวง)ซึ่งอาทิตย์ที่แล้วผมไปขอมาเพื่อใช้ทำวิจัย ตะกอนจากโรงงานสุราดังกล่าวมีจำนวนมาก จากการศึกษาตามเอกสารต่างๆพบว่ามีไนโตรเจน 5.94% ฟอสฟอรัส 0.56% โพแทสเซียม 0.50% ในขณะที่ มูลไก่มีไนโตรเจน 1.67-3.77% ฟอสฟอรัส 1.89-6.26% โพแทสเซียม 1.76-2.41% ทั้งนี้ปริมาณธาตุอาหารในวัสดุอินทรีย์ต่างๆขึ้นกับปัจจัยสิ่งแวดล้อมอื่นๆด้วย หวังว่าคงเป็นข้อมูลให้กับกลุ่มเกษตรกรที่ดูแลอยู่ได้นะครับ

ผมก็ว่าปุ๋ยแพงจังเลยจากเมื่อปีที่แล้วผมซื้อ(46-0-0)ปลีก กก.ละ 25 บาท พอมาปีนี้ช่วงเวลาเดียวกัน กก.ละ 35 บาท ว่าจะเลิกใช้เหมือนกันแต่ก็ไม่รู้จะหาอะไรทดแทนกันได้บ้างเท่ากับ 46-0-0 อีกอย่าง 15-15-15 ราคาเท่ากัน เมื่อก่อนจะถูกกว่ากัน 5 บาท

ยังงัยก็พัฒนาต่อไปนะครับ

ขอแลกเปลี่ยนความคิดคุณโมทย์มหาสารคามเรื่องปรับปรุงดิน

ดินน่าจะไม่เหมาะกับการเกษตรเท่าไหร่ คงต้องเสียค่าใช้จ่ายและใช้เวลาปรับปรุงดินไปเรื่อยๆ ขอทราบเพิ่มเติมเรื่องพืชที่ขึ้นอยู่ในที่ดินแปลงนี้หรือการเกษตรอื่นๆ แต่ปัญหาดินเค็มคงต้องใช้นำมากๆ ที่มหาสารคามแล้งมากด้วย น้อ

ขอเป็นแรงผลักดันเรื่องการใช้อินทรีย์วัตถุปรับปรุงดินในดินทรายหรือดินเหนียวต่อไป เห็นผลช้าแต่ระยะยาวดินจะดีขึ้น

อย่าลืมใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคมี

หวัดดีครับ

  • คำแนะนำของท่านเกษตรจังหวัด ก็น่าสนใจนะ
  • ผลิตปุ๋ยใช้เองบ้างก็ดีนะ

แนะนำให้ใช้ปูนขาวปรับปรุงดินควบคู่ไปด้วยค่ะ เพื่อทำให้ดินที่เสื่อมสภาพมีชีวิตขึ้น

การใช้แล้วแต่สภาพความสมบรูณ์ของดินแต่ละพื้นที่ ขนาดใช้ 200-300 กก.ต่อไร่

โรยปรับสภาพก่อนปลูกพืช 1 สัปดาห์ จะทำให้การใส่ปุ๋ยเคมีได้ผลดียิ่งขึ้นลดต้นทุน

เนื่องจากใช้ปุ๋ยเคมีน้อยลง ปูนขาวปรับสภาพดิน2-3 ปี/ครั้ง

ราคาถูกปลอดภัย ต่อธรรมชาติ

-ประโยชน์ ฆ่าเชื้อโรคในดิน

-ทำให้ดินล่วนซุย ปรับกรดด่างในดิน

-ดินมีชีวิตดูดซับแร่ธาตุได้ดียิ่งขึ้น

- ราคาถูก

จำหน่ายที่โรงงานจ.นครราชสีมา สอบถามเพิ่มเติมที่086-1122354 ค่ะ

-ปูนขาวปรับสภาพดิน แพ็ค 25 กก. 2,500-/ตัน

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี