เกมของคนไทยพัฒนาสมองต้องหมากรุกไทยครับ เพราะเน้นการคิดวิเคราะห์ การวางแผนหลายขั้นตอน ในหลายๆประเทศ เช่น เวียดนาม เขาเน้นให้นักเรียนฝึกเล่นหมากรุก หมากโกะ หมากล้อม แต่ประเทศไทยมองไม่เห็นความสำคัญของเกมหมากรุกไทย  น่าจะบรรจุในหลักสูตรเหมือนกับ ตะกร้อ ฟุตบอล ปืงปอง ลองดูเวบหมากรุกไทยที่ผมสร้างไว้แล้วโหลดได้เลย นอกจากนี้ยังมีเทคนิคการเล่น พร้อมแจกตำราหมากรุกไทยอีกด้วย ที่นี่ครับ