วันนี้ทีม กศน.บางปะกง ทั้งผอ.ใหม่และผอ.เก่า รวม ๓ คน ได้แก่ ผอ.กัญจน์โชติ ผอ.คนปัจจุบัน ผอ.เอกจิต และ ผอ.สมศักดิ์ ผอ.เก่าที่เคยอยู่กศน.อำเภอบางปะกงมาทั้งสองท่าน ซึ่งเกษียณอายุไปแล้วในปีงบประมาณที่ผ่านมา ได้พา คุณสุภาภรณ์ อินทมาตย์ จาก กศน.บางปะกง ส่งตัวมาอยู่ที่ กศน.ชลบุรี ตามที่ได้มีการย้ายข้าราชการในสังกัดสำนักงาน กศน.  ซึ่ง คุณสุภาภรณ์ อินทมาตย์ หรือ คุณไผ่ นั้นเป็นคนหนึ่งซึ่งมีศักยภาพทำงานช่วย ผอ. จนได้รับความไว้วางใจในทุกยุคสมัย ในวันนี้ กศน.บางปะกงจึงส่งยอดฝีมือมาให้ กศน.ชลบุรี ตามวิถีราชการ จึงได้มีการต้อนรับ สนทนาปราศรัย และใช้โอกาสนี้ให้ กศน.บางปะกงมาดูงาน KM ของกศน.จังหวัดชลบุรี และ ไปที่ กศน.เมืองชลบุรี อันมีเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาให้มาดูกัน