สัมมนาสายสนับสนุน ทันตะ มข

  Contact

  สัมมนาสายสนับสนุน ทันตะ มข  

วันที่ 30 มีนาคม 2549 เป็นการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการบุคลากรสายสนับสนุน เรื่อง "บุคลากรสายสนับสนุนจะเอื้อให้คณะทันตแพทยศาสตร์บรรลุเป้าหมายได้อย่างไร " ก่อนเดินทางไประยองในวันที่ 7 - 9 เมษายน 2549 ได้รับความรู้กันเพียบ ต้องนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาคณะฯต่อไป

สิ่งที่ได้เกินความคาดหมาย คือ ได้ชื่นใจที่พบว่า ชาวสายสนับสนุน ทันตะ ช่วยกัน คิด ทำการบ้านที่ได้รับมอบหมาย ตลอดจน มีความมุ่งมั่นที่จะช่วยกันเอื้อให้คณะทันตแพทยศาสตร์บรรลุเป้าหมาย

 

Posted in Gotoknow GotoKnow By  In การพัฒนาองค์การ

Post ID: 22014, Created: , Updated, 2012-02-11 14:39:42+07:00 +07 Asia/Bangkok, License: All Rights Reserved, Read: Click

Tags #การพัฒนาองค์การ

Recent Posts 

Comments (0)