สัมมนาสายสนับสนุน ทันตะ มข

ใบบุญ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
สัมมนาสายสนับสนุน ทันตะ มข

วันที่ 30 มีนาคม 2549 เป็นการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการบุคลากรสายสนับสนุน เรื่อง "บุคลากรสายสนับสนุนจะเอื้อให้คณะทันตแพทยศาสตร์บรรลุเป้าหมายได้อย่างไร " ก่อนเดินทางไประยองในวันที่ 7 - 9 เมษายน 2549 ได้รับความรู้กันเพียบ ต้องนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาคณะฯต่อไป

สิ่งที่ได้เกินความคาดหมาย คือ ได้ชื่นใจที่พบว่า ชาวสายสนับสนุน ทันตะ ช่วยกัน คิด ทำการบ้านที่ได้รับมอบหมาย ตลอดจน มีความมุ่งมั่นที่จะช่วยกันเอื้อให้คณะทันตแพทยศาสตร์บรรลุเป้าหมาย

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การพัฒนาองค์การความเห็น (0)