หากคนจัดหาพัสดุท่านใดมีวิธีการลดขั้นตอนการจัดหาพัสดุ  ได้อย่างดีและเป็นประโยชน์แก่ราชการ ขอเชิญส่งข้อเสนอแนะให้ด้วย ขอบคุณครับ