ในภาษาอังกฤษ ตัว k อาจไม่ออกเสียงเลยซึ่งจะสับสนมาก อย่างเช่นคำว่า knight หรือ knife ไม่ออกเสียงตัว k แต่อ่านว่า ไน้ท์ และ ไน้ฟ แต่ต้องระวังไม่ใช่ไม่อ่านตัว k ตลอด เช่น king ไม่อ่านว่า อิง นะครับ ตัว silent k มักจะไม่ออกเสียงเมื่ออยู่ก่อน n นอกจาก...ยังนึกไม่ออก