ทางออกของวิกฤตในสังคมไทยแก้ได้ด้วยการเจรจา


            (26 มี.ค. 49) ไปร่วมอภิปรายใน “การสานเสวนา” เรื่อง “ทางออกของวิกฤตในสังคมไทยแก้ได้ด้วยการเจรจา” ร่วมจัดโดย ศูนย์สันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า, ศูนย์คุณธรรม, ศูนย์ข่าวสารสันติภาพ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, และศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี มหาวิทยาลัยมหิดล โดยจัดที่ห้องประชุมของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ อาคารพญาไทพลาซ่า
            วัตถุประสงค์ของการสานเสวนาครั้งนี้ ได้แก่
            1. เพื่อเป็นเวทีเสวนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างหน่วยงานและองค์กรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน จัดการและแก้ปัญหาความขัดแย้งด้วยสันติวิธี
            2. เพื่อสร้างเครือข่ายและแนวร่วมที่ยึดถือแนวทางในการเจรจาเพื่อแก้ไขความขัดแย้ง
            3. เพื่อเสวงหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาความขัดแย้งและความรุนแรงที่เกิดขึ้นด้วยแนวทางสันติวิธี
            4. เพื่อเผยแพร่แนวคิดสันติวิธีไปสู่การปฏิบัติของทั้งภาครัฐและเอกชน
            ผู้เริ่มอภิปรายนำ ประกอบด้วยตัวแทนขององค์กรร่วมจัด ดังนี้

            1. ศ.นพ.วันชัย วัฒนศัพท์                ผู้อำนวยการศูนย์สันติวิธีและธรรมาภิบาล                                                                                 สถาบันพระปกเกล้า
            2. นายไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม             ประธานกรรมการศูนย์คุณธรรม

            3. รศ.ดร.ชัยวัฒน์ สถาอานันท์          ผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสันติภาพ             

                                                             มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

            4. รศ.ดร.โคทม อารียา                   ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี

                                                             มหาวิทยาลัยมหิดล
            การสานเสวนาเป็นไปด้วยดี ได้ข้อสรุปเป็นการวางแผนที่จะดำเนินการเท่าที่สามารถทำได้ในแนวทางของ “สันติวิธี” หรือ “สันติวิถี” โดยผู้เข้าร่วมการเสวนาจำนวนหนึ่งอาสาเป็นผู้ดำเนินการตามแผนดังกล่าว

ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม
30 มี.ค. 49

   

คำสำคัญ (Tags): #uncategorized
หมายเลขบันทึก: 21802เขียนเมื่อ 30 มีนาคม 2006 19:51 น. ()แก้ไขเมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2012 14:39 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี