การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน (๓)

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ข้าราชการ และ ประชาชนผู้รับบริการ

อาวุธที่ประชาชนชื่นใจใจ

 

อาวุธประจำตัวของข้าราชการที่จะทำให้ประชาชน หรือ ผู้รับบริการชื่นใจ ท่านพระเดชพระคุณ พระราชธรรมวาที บรรยายไว้ คือ

 ๑.ปัญญาวุฒิ ความรู้ ความเข้าใจในหน้าที่ปฎิบัต

     รู้จริง
        รู้แจ้ง
๒.ธรรมมาวุฒิ
    คุณธรรม
        จริยธรรม
           ศิลธรรม

JJ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (0)