การจัดรูปแบบ string ใน delphi สไตล์ C ด้วยคำสั่ง format

  ติดต่อ

  คำสั่ง Format  

เราสามารถจัดพิมพ์ string ลงในตัวแปร(ซึ่งจะมีรูปแบบคล้าย ๆ กับ sprintf ในภาษา C) โดยจะเป็นการพิมพ์ string ลงในตัวแปรประเภท string

รูปแบบของคำสั่งจะเป็นดังนี้

function Format(const Format: string; const Args: array of const): string; overload;

ตัวอย่างการใช้งาน

var tempstr : string;

.....

tempstr := Format('student no %d student name %s', [12, 'John']);

หมายเหตุ รูปแบบการแทนค่าลงในประโยคจะเหมือนกับภาษา C เช่น %d จะเป็นตัวเลขส่วน %s จะเป็น string

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการเขียนโปรแกรม

หมายเลขบันทึก: 21796, เขียน: , แก้ไข, 2012-06-21 14:37:07+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #uncategorized

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)