หลังการถอนฟันทุกครั้งหมอฟันผู้ถอนจะให้กัดผ้ากอส  ซึ่งผ่านการฆ่าเชื้อโรคแล้วแน่น ๆ  ซึ่งในสภาวะปกติแล้วแรงกดจากการกัดผ้ากอสจะช่วยให้เลือดแข็งตัวและหยุดได้ภายใน  2-3  นาที  เกิดเป็นก้อนเลือดปิดปากแผลของโพรงฟันที่ถอนฟันออก แต่ก้อนเลือดนี้จะสลายตัวได้ง่าหากถูกกระแทกหรือได้รับการคายเคืองเช่น การเคี้ยวอาหารการใช้ลิ้นดัน เมื่อก้อนเลือดสลายตัวก็จะมีเลือดไหลออกมาใหม่ และซึมออกมาเรื่อยๆ การแก้ไขควรหาผ้ากอสสะอาดๆ วางบนปากแผล และกัดไว้แน่นๆ สัก 1/2 ชั่วโมง เพื่อให้เกิดก้อนเลือดมาปิดแผลอีกแต่ในบางกรณีอาจมีเลือดออกมามากกว่าปกติ เช่นเนื่อเยื่อรอบๆ ฟันมีอาการอักเสบ เส้นเลือดที่มาเลี้ยงรอบบริเวณนั้นก็จะมีมากกว่าปกติ ซึ่งการก้อสแล้วเลือดยังไม่หยุดไหลก็ควรไปพบหมอฟันที่ถอนเพื่อช่วยแก้ไขเลือดให้หยุดไหล