ทำโต๊ะสนุกเกอร์สนุกมากๆ เลยค่ะ  ลูกแดงลงหลุมแล้วลูกขาวเพิ่งจะถอยหลัง