วันนี้ได้อ่านบทความ เรื่อง เทคนิคและจิตวิทยาในการให้บริการประชาชน ของ

คุณไกรฤกษ์  ไมตรีวงศ์
วิทยากรอาวุโส  ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 ธนาคารกสิกรไทย

 

ดีมากครับท่านเล่าถึง  4  เรื่องดังนี้คือ
1.          ความสำคัญของการให้บริการ
2.          ปัจจัยในการให้บริการที่ดี
3.          บทบาทของหัวหน้าทีมบริการ
4.          กฎการให้บริการที่ดี  12  ข้อ

ลองอ่านดูจาก Link ข้างล่างนี้ครับ

 

http://gotoknow.org/file/planuac/tservice.doc