การประชุมผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตรครั้งที่ 30

การประชุมผู้บริหารกรมฯ ครั้งที่ 30 วันที่ 14 ต.ค.51

เริ่มปีงบประมาณใหม่ 2552 เริ่มด้วยการประชุมผู้บริหารกรมฯ ครั้งที่ 30 วันที่ 14 ต.ค.51 ที่ห้องประชุมoperation โดยมีเขตเข้าร่วมประชุมด้วย วันนี้ท่านอธิบดีอรรถ อินทลักษณ์ เป็นประธาน มีเรื่องสำคัญ ดังนี้คะ

1.สรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี 2551 กรมฯใช้จ่ายไป4462.3061 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 98.85

2.รายงานผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่ได้รับงบประมาณส่วนใหญ่เป็นไปตามเป้าหมาย มีที่เกินจากเป้าหมายมากคือโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะฯ

3.แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการระหว่างการปรับใช้พรบ.ข้าราชการพลเรือน2551

นำเสนอโดย ผอ.กกจ. มีเนื้อหาสำคัญคือการกำหนดอัตรากำลังให้ยึดกรอบ 30 ก.ย.2551 เร่งรัดการบรรจุแต่งตั้งภายใน 24 ต.ค.51 การเสนอผลงานตำแหน่ง ว วช ชช ให้เสนอผลงานก่อน 11 ธ.ค.51 สำหรับการจัดตำแหน่งของกรมฯมี22 สายงาน กำลังดำเนินการเพื่อเข้าสู่ระบบแท่ง ต้องแล้วเสร็จภายใน 10 พ.ย.51

อนึ่งการประกาศผลนวส.ใหม่มีปัญหาเรื่องวุฒิบัตรไม่ตรงกับตำแหน่งต้องส่งให้ก.พ.ตีความจึงทำให้ต้องเลื่อนการประกาศผลไปวันที่ 15 ธ.ค.51

4.การควบคุมภายในของหน่วยงานประจำปี2551

เสนอโดย ผอ.กค.ให้เร่งรัดทุกหน่วยงานจัดส่งให้กรมฯภายใน 15 ต.ค.51เพื่อสรุปและนำส่งกระทรวงเกษตรฯภายใน     15พ.ย.51

5.การพัฒนาแลปรับปรุงการจัดทำหนังสือราชการ เสนอโดย ลนก. มีรูปแบบการเขียนที่กระชับ ได้ใจความ การนำเสนอควรมีการอ้างกฎ ระเบียบ ระบุให้ชัดเจนว่าเป็นอำนาจใครให้ชัดเจน

6.การจัดงานวันสถาปนากรมฯ

วันที่ 20 ต.ค.51 มีการจัดสัมมนาผู้บริหารกรมฯมีผู้เข้าสัมมนา 350 คนที่โรงแรมมารวยการ์เด้น ผู้เข้าสัมมนาประกอบด้วยผู้บริหารระดับกรมฯ อธส. รองอธส. ผอ.กอง/สำนัก ผอ.เขต ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ผอ.ส่วน ฝ่ายในส่วนกลาง เกษตรตำบลดีเด่น 75 คน

เนื้อหาเน้นนโยบายอธส. เป้าหมายหลักของกรมฯปี 51(ระบบส่งเสริมการเกษตร ถ่ายโอนภารกิจ การบริหารงบประมาณ)

วันที่ 21 ต.ค.51

เริ่มงานเวลา 6.30 น.พิธีสงฆ์ มีการมอบรางวัลโล่ ประกาศเกียรติคุณ/ทุน  9 รายการ แต่งชุดผ้าไทย

7.ภัยธรรมชาติ โดย กผง. มี 2 ช่วงมีการจ่ายเงิน 16 ธ.ค.51เรียนเชิญ รมต.ว่าการกระทรวงเกษตรฯ เปิดงาน ให้ผอ.เขต ติดตามจังหวัดส่งข้อมูลให้กรมฯด้วย

8.การรับจำนำข้าวเปลือก 51/52  การรับรองผู้ปลูกข้าวนาปีเป็นหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร ในราคา 16000 14000 10000 บาท/เกวียน

9.การประชุม IFYE  โดยอีก 10 ปีไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพครั้งต่อไปปี 2013

สุดท้ายท่านผู้ตรวจราชการกระทรวง(ท่านปรีชา สมบูรณ์ประเสริฐ) ได้กล่าวว่าช่วงเวลาที่ได้ทำงานที่กรมส่งเสริมการเกษตรหลายปี รู้สึกสนุก อบอุ่น ได้รับความร่วมมือจากทุกกอง/สำนัก/เขต/จังหวัด จะเดินทางไปกระทรวงวันที่ 15 นี้ ได้รับมอบหมายดูแล 5 จังหวัดภาคใต้และกรมวิชาการเกษตร จึงขอบคุณทุกท่าน หากไปประชุมที่กระทรวงให้แวะไปเยี่ยมเยียนบ้าง

ธุวนันท์  พานิชโยทัย

15 ต.ค.51

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการความรู้กรมส่งเสริมการเกษตรความเห็น (0)

หมายเลขบันทึก

216647

เขียน

15 Oct 2008 @ 08:19
()

แก้ไข

12 Feb 2012 @ 02:45
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
อ่าน: คลิก