เมาส์เป็นอุปกรณ์ที่มีความจำเป็นในการใช้งานในระบบปฏิบัติการ วินโดวส์เป็นอย่างมาก  หากใช้งานในวินโดวส์  จึงจำเป็นต้องมีการหัดใช้เมาส์ให้คล่อง  เพราะการเรียกใช้โปรแกรมของวินโดวส์ส่วนมากจะใช้เมาส์เป็นหลัก

            เมาส์มีรูปร่างหลายรูปแบบ สีสัน ลักษณะให้เลือกแตกต่างกันไปตามการออกแบบและการใช้งาน  เช่น

 

 

 


1.    เมาส์แบบสองปุ่ม  เป็นเมาส์ที่ใช้งานโดยทั่วไป

2.    เมาส์แบบมีวงล้อ  เป็นเมาส์ทีมีล้อคั่นอยู่กึ่งกลางระหว่างเมาส์ปุ่มซ้าย และเมาส์ปุ่มขวา

ลักษณะพิเศษของเมาส์แบบมีวงล้อ คือ สามารถเลื่อนล้อขึ้นลง เพื่อเลื่อนดูหน้าจอในอินเทอร์เน็ตหรือเอกสารต่าง ๆ โดยไม่ต้องลากเมาส์

            การใช้เมาส์ที่ถูกต้อง  คือจับเมาส์ให้เหมาะพอดีกับอุ้งมือ  นิ้วชี้วางที่ปุ่มด้านซ้ายนิ้วกลางวางที่ปุ่มด้านขวา  ต้องวางเมาส์บนแผ่นลองเมาส์เสมอและบนโต๊ะที่เรียบ  เมื่อลองเลื่อนเมาส์ไปมา พบว่าตัวเมาส์เลื่อนตามไปมาด้วย แสดงว่าใช้เมาส์ได้ตามปกติ

 

2.1.4.1  ลักษณะของตัวชี้เมาส์

            เมื่อเราใช้งานในระบบวินโดวส์  จะเห็นลูกศรขนาดเล็กที่จอภาพ  เลื่อนไปมาตามลักษณะการเลื่อนเมาส์  เราเรียกลูกศรที่เลื่อนไปมานั้นว่า  ตัวชี้เมาส์  (Pointer) ซึ่งจะเปลี่ยนสัญลักษณ์ของตัวชี้เมาส์ไปส่วนที่หน้าจอว่าอยู่ และการดำเนินงานของคอมพิวเตอร์

                        ลักษณะของตัวชี้เมาส์ต่าง ๆ

                        (Normal Select)          ใช้เพื่อข้อความต่าง ๆ

                        (Help)                         เป็นตัวชี้เมาส์จากตัวชี้เมาส์ปกติจะเปลี่ยนเป็นลักษณะนี้เมื่อชี้ที่                                                          Help ของหน้าต่าง

                      (Working Background)  จะเปลี่ยนเป็นตัวชี้เมาส์ลักษณะนี้เมื่อชี้อยู่เหนือพื้นที่ของ                                                                  โปรแกรมที่กำลังโหลดข้อมูล

                        (Busy)                          จะเป็นตัวชี้เมาส์ลักษณะนี้เมื่อ เปิดโปรแกรมขึ้นมาและ                                                                    เครื่องคอมพิวเตอร์กำลังโหลดข้อมูล

                        (Precision Select)        คือการเลือกที่จะครอบคลุมวัตถุเพื่อเลือกตัวชี้เมาส์ลักษณะ

                                                            นี้จะพบในโปรแกรม Graphics เป็นส่วนใหญ่

                        (Text Select)                ใช้พิมพ์ข้อความต่าง ๆ

                        (Hand Writing)             จะเปลี่ยนเป็นลักษณะนี้เมื่อมีการวาดภาพด้วยเมาส์

                        (Unavailable)               จะเปลี่ยนเป็นลักษณะนี้เมื่อไม่อนุญาตให้คลิกที่ข้อความ                                                                  หรือ ปุ่มนี้

                        (Vertical Resize)          เป็นการขยาย/ลด หน้าต่างโดยเลื่อนลงจากด้านล่าง

                        (Horizon Resize)           เป็นการขยาย/ลดหน้าต่างโดยการเลือนเข้า/ออกจากมุม

ด้านซ้ายล่าง

                        (Diagonal Resize1)      เป็นการขยาย/ลดหน้าต่างโดยการเลือนเข้า/ออกจากมุม

ด้านขวาล่าง      

                        (DiagonalResize2)       เป็นการขยาย/ลดหน้าต่างโดยการเลือนเข้า/ออก

จากมุมด้านซ้ายล่าง

                        (Move)                         เป็นการย้ายหน้าต่าง

                        (Alternate Select)         เป็นตัวชี้เมาส์ที่ใช้ชี้เซลล์งานประเภท Spread sheet (ตาราง

คำนวณ)

                        (Link Select)                เมื่อชี้เมาส์ปกติอยู่เหนือข้อความ  hyper link

 

 ข้อแนะนำs

            ลักษณะของ Pointer กับ cursor นั้นต่างกันมาก แต่ผู้ใช้คอมพิวเตอร์นั้นบางคนยังเรียกสับสนกันระหว่าง pointer กับ cursor ซึ่งทั้งสองอย่างนี้มีข้อแตกต่างกันดังนี้

1.  Pointer  จะเป็นสัญลักษณ์รูปลักษณะตัวชี้เมาส์ต่าง ๆ เช่นในการแสดงตำแหน่งปัจจุบันของเมาส์ หรือแสดงแทนสัญลักษณ์ในการทำงานต่าง ๆ ของเครื่องคอมพิวเตอร์

2. Cursor เป็นตัวชี้ตำแหน่ง เป็นสัญลักษณ์ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอ เพื่อแสดงตำแหน่งข้อมูลที่จะพิมพ์ หรือบอกว่าขณะนี้อยู่ในตำแหน่งใดของจอภาพลักษณะของเคอร์เซอร์จะเป็นเส้นทึบเล็กๆ ในแนวตั้งหรือแนวนอน และจะกระพริบอยู่ตลอดเวลา

 

2.1.4.2  การคลิกเมาส์

            การคลิกเมาส์ในการเรียกใช้โปรแกรมต่าง ๆ การเคลื่อนย้ายหน้าต่าง ซึ่งเป็นการใช้งานที่สำคัญในระบบวินโดวส์  ซึ่งจะมีคำศัพท์ที่ใช้เรียกในการใช้งานที่แตกต่างกัน ดังนี้

1.      การชี้ (point) เป็นการนำลูกศรชี้บนไอคอน หรือส่วนต่าง ๆ ของโปรแกรมมีไว้เพื่ออะไร

2.      คลิก คือ การกดที่เมาส์ปุ่มซ้ายหนึ่งครั้ง แล้วปล่อย เช่น ลองคลิกบนไอคอนใดก็ตามไอคอนนั้นจะทำการเปลี่ยนสี  ซึ่งหมายถึงไอคอนที่คลิกนั้นถูกเลือก การคลิกนั้นมีลักษณะสำคัญคือไว้เพื่อเลือกไอคอนบนเดสก์ท็อป หรือคำสั่งจากเมนูบาร์

3.      ดับเบิลคลิก คือ การกดที่ปุ่มติดกันสองครั้ง อย่างรวดเร็ว ดับเบิลคลิกเป็นการเรียกเปิดโปรแกรมขึ้นมา

4.      ทริปเปิลคลิก คือ การคลิกติดๆ กันสามครั้ง ซึ่งไม่ค่อยใช้บ่อยนัก ในโปรแกรม Word การทำ ทริปเปิลคลิก เป็นการเลือกข้อความทั้งหมด

5.      คลิกขวา คือ กดปุ่มขวาของเมาส์ตรงสิ่งที่เลือก จะเรียก เมนูลัดซึ่งจะมีคำสั่งที่ใช้กับสิ่งที่เลือกปรากฏขึ้นตรงนั้น

6.      ลากเมาส์ปล่อย  เป็นการย้ายสิ่งต่าง ๆ บนหน้าจอเดสก์ท็อป หรือสิ่งต่าง ๆ ในโปรแกรมโดยกดที่เมาส์ปุ่มซ้ายค้างไว้แล้วเลื่อนเมาส์ไปยังที่ต้องการ สิ่งที่ต้องการจะย้ายจะเลื่อนตามมาด้วย ให้ปล่อยปุ่มเมาส์เมื่อถึงตำแหน่งที่ต้องการเป็นการวาง