รู้สึกว่าเห็นคนอ่านผิดทุกทีเลยน่ะ

b = บ

c = ข,ค,ฃ

d = ด

f  = ฟ,ฝ

g = ก

h = ห,ฮ

j = จ

k = ข,ค,ฃ

l = ล

m = ม

n = น

p = พ,ผ

q = คว ผสมกัน

r = ร

s = ส,ศ,ษ,ซ

t = ท,ธ,ถ,ฑ

v = ฟว ผสมกัน

w = ว

y = ย

z = ซ