สวัสดีครับบุลากรของคณะสหเวชฯ ทุกคน ผมชื่อนายสำริง ฟากฟื้น (ตั้ม) ครับ ผมดีใจมากๆ ที่ผมได้มีโอกาสเข้ามาฝึกงานในคณะสหเวชฯ ซึ่งพี่ๆ บุคลากร ทุกๆคน ก็ใจดีกันทุกคน คอยให้คำปรึกษาในส่วนของงานที่ผมไม่เข้าใจ  จนกระทั่งผมฝึกงานจนครบ และผมก็ได้เข้าทำงานในคณะสหเวชฯ ผมต้องขอขอบคุณคณบดีคณะสหเวฯมากๆ ครับที่ท่านได้รับผมเข้าทำงานในคณะสหเวชศาสตร์