บันทึกฉบับนี้ ตัดสินใจอยู่นานว่าจะตีพิมพ์ดีหรือไม่ เนื่องจากจะเป็นเหมือนการบ่นซะมากกว่า ที่จะเป็นการแบ่งปันความรู้ที่สะสมมา  แต่ถ้าจะถือว่าเป็นการเล่าประสบการณ์ที่ได้เจอมากับตัวเองก็คงจะใช้มาเขียนพอได้

       เริ่มต้นจากการที่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดประชุม KM เกี่ยวกับการจัดตั้งชุมชนหนึ่งขึ้นมาในหน่วยงาน ซึ่งในการประชุมถือได้ว่าประสบความสำเร็จเท่าที่ควร มีหน่วยงานที่ส่งตัวแทนในการปฏิบัติงานโดยตรงเข้ามาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ซึ่งกันและกัน และมีการจัดตั้งชุมชนจนสำเร็จ ในวันนั้น แต่หลังจากนั้นการพัฒนาให้เติบโตและเข้มแข็งดูเหมือนว่าจะน้อยลงไปเรื่อยๆซึ่งดูได้จากการที่สมาชิกของกลุ่มมีการเข้ามาแบ่งปันความรู้น้อยกว่าที่ควร

จึงทำให้เกิดการมองย้อนกลับมาดูตัวเองมากขึ้น ว่าอะไรที่เป็นสาเหตุในการชะงักงั้นของความสัมพันธ์ในชุมชนนี้

  • การให้ความรู้เบื้องต้นแก่สมาชิกของชุมชนน้อยไป หรือยังไม่เพียงพอหรือไม่
  • หรือยังขาดส่วนของโมเดลรูปปลาที่สำคัญในการขับเคลื่อน
  • หรือชุมชนยังต้องการระยะเวลาในการสานความสัมพันธ์ให้ยาวนานกว่านี้จึงจะเข้มแข็งได้
  • หรือสมาชิกในชุมชนยังคงต้องการที่จะเก็บความรู้ไว้กับตัวก่อน
  • หรือชุมชนของเราจะเป็นเพียง.....ชุมชนจัดตั้งกันหนอ (ตามที่ดร.ประพนธ์ ผาสุขยืดได้เขียนไว้ใน blogของท่าน)