วันนี้ผู้บันทึกได้เข้าร่วม ลงพื้นที่ น้ำท่วม  ในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเขวาใหญ่    อำเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม  

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม   ได้มอบถุงยังชีพเครื่องอุปโภค บริโภค  ยารักษาโรค   ซึ่งเป็น "โครงการ มมส รวมใจสู้ภัยน้ำท่วม "  จัดขึ้นโดย กองกิจการนิสิต  คณะวิทยาการสารสนเทศ   โครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ มศว. (หน่วย มมส)  องค์การนิสิต กลุ่มของนิสิต   เช่น กลุ่มไหล   กลุ่มนอกห้องเรียน และชมรมต่างๆ ร่วมกันจัดขึ้น มีการแสดงดนตรี (หมอลำ) เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ชาวบ้าน  และมอบทุนอาหารกลางวันแก่ โรงเรียนบ้านส้มโฮง

  

   ในขณะนี้มีพื้นที่การเกษตร  ได้รับความเสียหาย   เป็นจำนวนหลายร้อยไร่  และชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกร  เป็นนาข้าว พืชสวน  บ่อปลา   ถนนเสียหายหลายสาย 

 

นี่ก็เป็นภาพของ...การลำเลียงเครื่องอุปโภค บริโภค จากชาว มมส สู่ ชาวบ้านส้มโฮง

พื้นที่ของเส้นทางการเดินเรือท้องแบน เพื่อเข้าสู่ชุมชน

 

       

           จากการให้ข้อมูลจากผู้นำหมู่บ้านส้มโฮง   .บ้านเขวาใหญ่ อำเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม    กล่าวว่า ในพื้นที่ดังกล่าว ที่เห็นตามภาพ ได้ถูกน้ำท่วมตั้งแต่  19  กันยายน 2551 จนถึงวันนี้ ประมาณ 10 กว่าวันแล้วที่ถูกน้ำท่วม และไม่มีวี่แวว ว่าน้ำจะลดลง  ระดับน้ำในแม่น้ำชี   ยังท่วมหนักอยู่   หากว่าฝนตกหรือน้ำหนุนจากที่อื่น  ระดับน้ำที่ท่วมขังจะยังไม่ลดลงสู่ภาวะปกติ อาจจะต้องใช้เวลา

 

 

ผลกระทบที่เห็นชัดเจน 

·     การคมนาคม ไม่สะดวก 

·     ขาดการติดต่อจากสังคมภายนอก 

·   ขาดแคลนเครื่องอุปโภคบริโภค

  

ปัญหาทางสุขภาพ

·     โรคต่างๆที่มากับน้ำ

·     การเจ็บป่วยทางด้านร่างกาย

·     โรคผิวหนัง

·     สัตว์เลื้อยคลาน

ทางด้านจิตใจ

·     ความหวาดกลัวน้ำ

·     กลัวฝนจะตกไม่หยุด

·     ความเครียดในการเดินทางไปประกอบอาชีพ

·     ความทุกข์ จากสภาพแวดล้อม

·     ความเหงา

·     ความไม่มั่นใจกับความปลอดภัย   ขณะหลับยังฝันร้าย

สิ่งที่ช่วยได้จากคนไทยด้วยกันสู่ชุมชน

·     ความมีน้ำใจต่อกัน

·     การแสดงน้ำใจของคนไทยด้วยกัน

·     การแบ่งปัน

·     เข้าใจถึงความรู้สึกของผู้ประสบภัย

·     การรับรู้ถึงความทุกข์

·     การแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

·     การให้กำลังใจ

·     ให้ความรู้สึกที่ดีๆต่อกัน

·     การให้ความช่วยเหลือเฉพาะหน้า

·     การให้บริการกับชุมชนรายรอบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

 อนงค์  ปะนะทัง

เมื่อปี พ.ศ.2551