เป็นที่เข้าใจโดยทั่วกันว่า ความหมายโดยนัยของ "ดอกประดู่" คือ "ทหารเรือ" ทั้งนี้เพราะ พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ "เสด็จเตี่ย"ได้ทรงพิจารณาแล้วเห็นว่า ชีวิตของชาวเรือจะต้องดำเนินไปเหมือน ประดู่ กล่าวคือ ดอกของมันจะค่อย ๆ บาน จากนั้นจะโรยพร้อมกันทั้งต้น

       เพื่อปลูกฝังชีวิตจิตใจของนายทหารเรือทุกคนและทุกระดับ ให้มีความรักความสามัคคีกัน "ประดู่" จึงกลายเป็นสัญลักษณ์ของทหารเรือไทย  3 สัญลักษณ์คือ

       1. หมายถึงกองทัพที่แข้มแข็ง อันประกอบไปด้วย กำลังพลที่มีศักยภาพและวิชาการทางเทคนิกสูง เช่นเดียวกับแก่นของประดู่

       2. หมายถึงกองทัพอันประกอบด้วย กำลังพลที่มีความรักและความสามัคคีสูง ดังเช่นดอกประดู่ที่บานและโรยร่วงพร้อมกัน

       3. หมายถึงกองทัพที่แสดงออกให้เป็นที่ปรากฏด้านสามัคคีธรรมดังที่ได้เคยใช้ดอกประดู่เป็นเครื่องหมายแทนชั้นยศในชุดลำลองมาแล้ว

       ดังได้ประมวลมา ดอกประดู่จึงเป็นเสมือนเครื่องหมายที่ใช้แทนนิยามของ "ทหารเรือ"ของเหล่าราชนาวีไทย