งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 34 และ งานสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 4

benramoon
งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 34 (29 มี.ค.-9 เม.ย.2549)

งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 34 และ งานสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 4    

การอ่านหนังสือเป็นวิถีสำคัญยิ่งที่จะเข้าสู่โลกกว้างแห่งสรรพวิทยา ทำให้เกิดปัญญามาประยุกต์ใช้ในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพในทุกระดับ การเป็นสังคมการอ่านจึงเป็นพื้นฐานสำคัญเกื้อหนุนความเจริญของประเทศ ในสังคมปัจจุบันในยุคโลกาภิวัตน์ ประชาคมโลกอยู่ในสภาพเหมือนไร้พรมแดน ข้อมูลความรู้ที่ได้จากการอ่านจากสื่อสิ่งพิมพ์ทั่วโลกกลายมาเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้เราก้าวทันความเปลี่ยนแปลงทั้งปวง
กระทรวงศึกษาธิการในนามภาครัฐ และสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทยในนามภาคเอกชน พร้อมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนต่าง ๆ ต่างเล็งเห็นถึงความสำคัญของการอ่านหนังสือ จึงได้ร่วมแรงร่วมใจจัดงาน “สัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 34 และงานสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 4 (Bangkok International Book Fair 2006)”
วัตถุประสงค์:
เป็นการรณรงค์ส่งเสริมให้คนไทยตั้งแต่ เด็ก เยาวชนตลอดจนผู้ใหญ่ทุกอาชีพเห็นถึงความสำคัญของการอ่าน และอ่านหนังสืออย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และบรรณารักษ์รู้เทคนิควิธีการส่งเสริมการอ่านแก่เด็กและเยาวชนอย่างเหมาะสมและได้ผล
เพื่อเปิดโอกาสให้คนไทยได้เห็นหนังสือจากนานาชาติ เป็นการเปิดโลกทัศน์ให้เห็นถึงการพัฒนาและเติบโตของโลกหนังสือของต่างประเทศ เพื่อเปิดโอกาสให้ชาวต่างชาติได้เห็นหนังสือไทย และสร้างโอกาสให้นักเขียนและสำนักพิมพ์ของไทย ได้ขายลิขสิทธิ์สู่ต่างประเทศ
ส่งเสริมให้สำนักพิมพ์ในประเทศไทยเกิดความตื่นตัวปรับปรุงพัฒนาการผลิตหนังสือให้มีคุณภาพ มีความ หลากหลายที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน และการพัฒนาประเทศในทุกด้าน ตลอดจนเรียนรู้และปฏิบัติตามกฎหมายลิขสิทธิ์อย่างถูกต้อง
เป้าหมาย:
สำนักพิมพ์ต่างประเทศจาก 20 ประเทศ จำนวน 100 บูธ สำนักพิมพ์ไทยจำนวน 350 กว่าแห่ง จำนวน 734 บูธร่วมงานแสดงและจำหน่ายหนังสือ ผู้สนใจและประชาชนที่เข้าชมงานและร่วมกิจกรรมทางวิชาการตลอดจนนิทรรศการต่าง ๆ ที่จัดในงานไม่น้อยกว่า 1,500,000 คน
สถานที่จัดงาน:
ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ พื้นที่กว่า 20,239 ตารางเมตร

แพลนนารีฮอลล์, Main Foyer โซน C ชั้นบน-ล่าง และโซนพลาซา จำนวน 15,850 ตารางเมตร สำหรับกิจกรรมการจำหน่ายหนังสือและสื่อการศึกษา
ห้อง Ball room , Hall A จำนวน 2,563 ตารางเมตร สำหรับจัดนิทรรศการและเวทีสำหรับกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและแนะนำหนังสือ
ห้อง Meeting Room 1-4 ,ห้อง Board Room 2-4 ,ห้อง Lotus จำนวน 1,826 ตารางเมตร สำหรับจัดอบรมสัมมนาวิชาการ

พิธีเปิด:

- วันที่ 29 มีนาคม 2549 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีจะเสด็จ พระราชดำเนินเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดงาน ในเวลา 09.00 น ประชาชนสามารถเข้าชมงานได้ในเวลา 12.00 - 21.00 น
- และระหว่างวันที่ 30 มีนาคม - 9 เมษายน 2549 เปิดให้ชมงานเวลา 09.00 - 21.00 น

- พิเศษสุดในวันศุกร์ที่ 7 และวันเสาร์ที่ 8 เมษายน ขยายเวลาเข้าชมงานถึงเวลา 23.00 น

นิทรรศการและกิจกรรม:

1. การแสดงและจำหน่ายหนังสือ
• จำนวนสำนักพิมพ์ที่ร่วมออกงานประมาณ 390 ราย
• จำนวนบูธ 832 บูธ
2. นิทรรศการและกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ต่าง ๆ
• หนังสือพระราชนิพนธ์
• หนังสือดีเด่นประจำปี 2549
• Bangkok for World Book Capital 2008
• Book For Health
• นิทรรศการร้านภูฟ้า
• กิจกรรมเด็ก
• รับบริจาคหนังสือ
• เมื่อยนัก พักเท้า
3. โครงการทอฝันปันหนังสือให้น้อง ครั้งที่ 6 ในวันอังคารที่ 4 เมษายน 2549
4. การอบรมสัมมนาทางวิชาการและวิชาชีพ
• ห้อง Meeting Room 1-4
• ห้อง Board Room 2-4
• ห้องโลตัส
5. การเสวนาบนเวที Hall A

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน คนจะอ่าน "หนังสือ" น้อยลงหรือเปล่าไม่รู้

คำสำคัญ (Tags)#uncategorized

หมายเลขบันทึก: 21528, เขียน: 29 Mar 2006 @ 11:33 (), แก้ไข: 06 May 2012 @ 11:07 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

รันรดา
IP: xxx.144.143.2
เขียนเมื่อ 
ดีค่ะ  แฝงเนื้อหาสาระดี
wasan
IP: xxx.19.121.43
เขียนเมื่อ 
ขอแสดงความบินด้วยนะครับที่ได้รับรางวัล เยี่ยมมาก