ติดต่อ

Operation must use an updateable query

ในระหว่าง implement asp.net ไปยัง server ก็มี error แปลกๆ ที่ไม่เจอในระหว่างการพัฒนา

Operation must use an updateable query

ไปอ่านเจอใน http://www.mcse.ms/archive104-2005-10-1156896.html
คุณ Kevin Yu เค้าว่า

First of all, I would like to confirm my understanding of your issue. From
your description, I understand that you are receiving an error "Operation
must use an updateable query" when you're trying to insert or update the
database. If there is any misunderstanding, please feel free to let me know.

Based on my research, this problem might occur because the ASPNET account
does not have sufficient permissions to connect to or write to an Access
database.

Because of security concerns, the ASP.NET worker process runs under the
default ASPNET account. If you do not enable impersonation for an
application, all of the threads that run the requests for that application
run under the process account.

To work around this problem, use one of the following methods:
1. Configure the ASP.NET worker process to run under the SYSTEM account in
the <processModel> section of the Machine.config file.
2. For security reasons, Microsoft recommends that you enable impersonation
on your ASP.NET application. This method works if the impersonated user has
necessary permissions to the computer and the database that you are
accessing.
3. Grant read and write permissions for the "Everyone" group on the
database and the database folder. This method is not safe; therefore,
Microsoft does not recommend this method.

Here is a KB article on this issue:
http://support.microsoft.com/default.aspx?...KB;EN-US;316675

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 21526, เขียน: , แก้ไข, , สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (keywords) #opensource#it#asp.net#vb.net

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)