แสดงผลงานวิชาการระดับดุษฎีนิพนธ์

Green_golf
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
เสนอผลงานวิชาการครั้งที่ 4

ขอเชิญผู้สนใจร่วมงาน

"สัมมนาเสนอผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 4" ประกอบด้วยการนำเสนอผลงานดุษฏีนิพนธ์ การเผยแพร่องค์ความรู้จากดุษฏีนิพนธ์ และนิทรรศการ ในวันที่ 18-19 ตุลาคม นี้ ณ. ห้องประชุม 0213 อาคารท่าชัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

แล้วพบกันครับ..

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การเรียนปริญญาเอกความเห็น (0)