สุนัขทรงเลี้ยง

POM
คุณทองแดง

 

 

สุนัขทรงเลี้ยง สุนัขทรงเลี้ยง เป็นสุนัขที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หรือพระบรมวงศานุวงศ์ทรงเลี้ยงไว้เพื่อพระเกษมสำราญของพระองค์

• 1 สุนัขทรงเลี้ยงในรัชกาลก่อน

• 2 สุนัขทรงเลี้ยงในรัชกาลปัจจุบัน

       2.1 สุนัขทรงเลี้ยงในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช o

2.2 สุนัขทรงเลี้ยงในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ o

2.3 สุนัขทรงเลี้ยงในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร o

 2.4 สุนัขทรงเลี้ยงในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี o

 2.5 สุนัขทรงเลี้ยงในสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

2.6 สุนัขทรงเลี้ยงในพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯงค์ สุนัขทรงเลี้ยงในรัชกาลก่อน

 • ย่าเหล เป็นสุนัขทรงเลี้ยงในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว สุนัขทรงเลี้ยงในรัชกาลปัจจุบัน สุนัขทรงเลี้ยงในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

• คุณโจโฉ เป็นสุนัขพันธ์เกรทเดน ทรงเลี้ยงเมื่อก่อน พ.ศ. 2500

• คุณสุดหล่อ และ คุณหมามุ่ย เป็นสุนัขพันธุ์ดัลเมเชี่ยน

 • คุณซูซี่ และ คุณคุ้กกี้ เป็นสุนัขพันธุ์คอกเกอร์ สแปเนียล

• คุณมะลิ เป็นสุนัขข้างถนน ขนยาวสีขาว ที่หลุดเข้ามาผสมกับคุณสุดหล่อ และคุณหมามุ่ย จนตั้งท้อง และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับสั่งให้เจ้าหน้าที่รับมาเลี้ยงดู และรักษาขี้เรื้อน คุณมะลิมีลูกกับคุณสุดหล่อและคุณคุณหมามุ่ยจำนวน 9 สุนัข ทรงเสด็จพระราชดำเนินมาทรงถ่ายรูปลูกสุนัขทั้ง 9 ด้วยพระองค์ และพระราชทานให้กับข้าราชบริพาร

 

• คุณทองกวาว เป็นสุนัขจรจัดที่อยู่บริเวณร้านตัดผมแห่งหนึ่ง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงนำมาเลี้ยงและมีลูกกับ คุณทองแท้ จำนวน 9 สุนัข เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2543 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานชื่อให้เป็นชื่อต้นไม้ที่มีคำว่า "ทอง" ผสมอยู่ และพระราชทานนามสกุลว่า เจริญเกศ o คุณทองพันดุลย์ เพศผู้ น้ำหนัก 240 กรัม คลอดเอง

o คุณทองพันชั่ง เพศผู้ น้ำหนัก 240 กรัม คลอดเอง

o คุณทองมีดขูด เพศผู้ น้ำหนัก 200 กรัม ผ่าออก (ชื่อนี้มีความหมายว่า เป็นสุนัขตัวแรกที่ต้องใช้มีดผ่าออกมา)

 o คุณโล่ห์ทอง เพศผู้ น้ำหนัก 200 กรัม ผ่าออก

o คุณทองเดือนห้า เพศผู้ น้ำหนัก 180 กรัม ผ่าออก

o คุณสร้อยทอง เพศเมีย น้ำหนัก 80 กรัม ผ่าออก (หรือ คุณทองเปี๊ยก เพราะมีตัวเล็กที่สุด)

o คุณทองชมพู เพศเมีย น้ำหนัก 220 กรัม ผ่าออก (ภายหลังเปลี่ยนเป็นทองอุไร)

 o คุณทองเครือวัลย์ เพศเมีย น้ำหนัก 240 กรัม ผ่าออก

 o คุณทองเจิม เพศผู้ น้ำหนัก 180 กรัม ผ่าออก (ภายหลังเปลี่ยนเป็นสักทอง) (สุนัขตัวนี้มีขีดขาว ๆ ที่จมูก ต่อขึ้นมาถึงหน้าผาก เป็นรูปลิ่ม และมีจุดสีดำอยู่บนหัวเหมือนมีใครมาเจิมไว้ จึงพระราชทานชื่อว่า ทองเจิม)

 

• คุณทองแดง เป็นลูกของ "แดง" สุนัขจรจัดบริเวณซอยศูนย์แพทย์พัฒนา ถนนพระราม 9 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงนำมาเลี้ยงหลังจากเสด็จพระราชดำเนินไปเปิดศูนย์การแพทย์พระราม 9 และนายแพทย์คนหนึ่งนำคุณทองแดงมาทูลเกล้าฯ ถวายให้ทรงทอดพระเนตร คุณทองแดงเกิดหลังลูกๆ ของคุณมะลิไม่กี่วัน และทรงยกให้คุณมะลิเลี้ยงดู คุณทองแดงเกิดเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2541 มีพี่น้องรวม 7 ตัว ซึ่งชาวบ้านตั้งชื่อให้ว่า

o ทองแดง เพศเมีย

 o คาลัว เพศเมีย

o หนุน เพศเมีย

 o ทองเหลือง เพศผู้ ได้ไปอยู่บ้านของข้าราชบริพารท่านหนึ่ง

o ละมุน เพศเมีย

o โกโร เพศเมีย o โกโส เพศเมีย คุณทองแดง มีลักษณะพิเศษต่างจากลูกสุนัขตัวอื่น คือ มีสายสร้อยรอบคอครึ่งเส้น มีถุงเท้าขาวทั้ง 4 ขา มีหางม้วนขดเป็นวง ปลายหางดอกสีขาว และมีจมูกแด่น ได้เข้าเฝ้าฯ ถวายตัวเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2541 ขณะมีอายุได้ 5 สัปดาห์ ที่พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงค้นในหนังสือว่า คุณทองแดงมีลักษณะคล้ายคลึงกับสุนัขพันธุ์ "บาเซนจิ" ซึ่งเป็นสุนัขพันธุ์โบราณ มีถิ่นกำเนิดทางแอฟริกาใต้ นิยมใช้งานในการล่าสัตว์ แต่คุณทองแดงมีขนาดตัวใหญ่กว่าสุนัขพันธุ์บาเซนจิทั่วไป พระองค์จึงทรงเรียกคุณทองแดงว่าเป็น สุนัขพันธุ์ไทยซูเปอร์บาเซนจิ (ก่อนหน้านี้ทรงเรียกว่า เป็นสุนัข พันธุ์เทศ (ย่อมาจาก เทศบาล)) คุณทองแดง มีลูกกับ คุณทองแท้ จำนวน 9 สุนัข เมื่อวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2543 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานชื่อให้เป็นชื่อขนมที่มีคำว่า "ทอง" และพระราชทานนามสกุลว่า สุวรรณชาด 

o คุณทองชมพูนุท เพศเมีย น้ำหนัก 360 กรัม คลอดเอง

o คุณทองเอก เพศผู้ น้ำหนัก 310 กรัม คลอดเอง

o คุณทองม้วน เพศผู้ น้ำหนัก 330 กรัม คลอดเอง

 o คุณทองทัต เพศผู้ น้ำหนัก 350 กรัม คลอดเอง

o คุณทองพลุ เพศผู้ น้ำหนัก 300 กรัม ต้องฉีดยาช่วย มีลูกกับคุณหิรัญวารี

o คุณทองหยิบ เพศผู้ น้ำหนัก 350 กรัม คลอดเอง

o คุณทองหยอด เพศเมีย น้ำหนัก 320 กรัม คลอดเอง มีลูกกับคุณน้ำชา

o คุณทองอัฐ เพศเมีย น้ำหนัก 290 กรัม คลอดเอง

o คุณทองนพคุณ เพศผู้ น้ำหนัก 360 กรัม คลอดเอง

 

                        

        ปัจจุบันคุณทองแดงอยู่ที่ วังไกลกังวล และติดตามไปถวายงานรับใช้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทุกครั้ง ไม่ว่าจะเสด็จพระราชดำเนินไปที่ใด

• คุณทองหลาง เป็นสุนัขเพศเมีย ที่เลี้ยงคู่กับคุณทองแดง

• คุณทองแท้ เป็นสุนัขเพศผู้ พันธุ์บาเซนจิ ที่มีผู้นำเข้ามาจากเยอรมนีมาถวาย มีลูกกับคุณทองแดงและคุณทองกวาว

• คุณทองเย็น (เพศเมีย) และ คุณทองอยู่ (เพศผู้) เป็นสุนัขพันธุ์บาเซนจิ ทั้งคู่ มีลูกสุนัข 7 สุนัข ในตระกูล "น้ำ" o คุณน้ำฝน o คุณน้ำชา เพศผู้ มีลูกกับ คุณทองหยอด o คุณน้ำตาล o คุณน้ำนวล o คุณน้ำฟ้า o คุณน้ำมันปาล์ม o คุณหิรัญวารี เพศเมีย มีลูกกับ คุณทองพลุ

 • คุณทองหยอด ลูกของคุณทองแดง

     มีลูกกับคุณน้ำชา เมื่อวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2547 จำนวน 8 สุนัข ในตระกูล "ข้าว" o คุณข้าวโพดเทียน

 o คุณข้าวตอกดอกไม้

o คุณข้าวหลามตัด

o คุณข้าวคลุกกะปิ o คุณข้าวเหนียวมะม่วง

o คุณข้าวแดงแกงร้อน

 o คุณข้าวตังทรงเครื่อง

o คุณข้าวเกรียบว่าว เพศเมีย

• คุณหิรัญวารี มีลูกกับคุณทองพลุ

      เมื่อวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2547 จำนวน 6 สุนัข ในตระกูล "นิล" เป็นสุนัขเพศผู้ และมีสีดำทั้งหมด o คุณนิลเอก

o คุณนิลพานร

o คุณนิลพัท

 o คุณนิลขัน

o คุณนิลนนท์

o คุณนิลเกสร

 

       สุนัขทรงเลี้ยงในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ สุนัขทรงเลี้ยงสุนัขแรกของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา เป็นสุนัขเดียวกับของพระองค์ชาย (พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล) และพระองค์เล็ก (พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช) ทรงเลี้ยงอยู่ที่วังสระปทุม ระหว่าง พ.ศ. 2472 - พ.ศ. 2476 ตัวแรกเป็นสุนัขไทย ชื่อ "บ๊อบบี้" (Bobby) ตัวต่อมาชื่อ "นรินทร์" ตัวต่อมาเป็นลูกของนรินทร์ ชื่อ "เหมือน" เหมือนมีลูกสี่ตัว สองตัวแรกสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา ทรงตั้งชื่อว่า "อาทิตย์วงศ์" และ "พงศ์จันทร์" สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา ทรงโปรดเลี้ยงสุนัขเป็นจำนวน 28 ตัว ตัวที่ทรงโปรดที่สุด ชื่อ "คุณสิบสาม" สุนัขพันธุ์บอร์เดอร์เทอร์เรีย หัวหิน ทำหน้าที่เฝ้าอยู่หน้าวังเลอดิส รายชื่อ 28 สุนัขทรงเลี้ยงที่วังเลอดิส ได้แก่

• ตัวที่ทรงโปรดที่สุด ชื่อ "คุณสิบสาม" (ปัจจุบันตายแล้ว)

• เค็ดซัล กับ ตอลเต็ก เป็นสองผู้เฒ่าประจำวังเลอดิส คือ เกิดวันที่ 7 พฤษภาคม 2535 ทั้งสองเป็นลูกของ "พาโร" และ "ทิมพู" สุนับพันธุ์แอปโซ พาโรนั้นเจ้าหญิงเพมเพมแห่งภูฏานและดาโชบารุน พระสวามีได้ถวายเป็นที่ระลึกแด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ เมื่อคราวเสด็จเยือนราชอาณาจักรภูฏาน ปี 2531

 • สามพี่น้อง ตูลูส อัลบี้ ลียอง เกิดวันเดียวกันเมื่อวันที่ 1 กันยายน ปี 2537 ทั้งสามเป็นลูกของ "เกร" สุนัขพันธุ์ไทยและ "จุด" สุนัขพันธุ์ดัลเมเชี่ยน แต่ความจริงแล้วครอบครัวนี้มีกัน 4 พี่น้อง อีกตัวหนึ่งคือ "หนูเล็ก" ได้พระราชทานผู้อื่นไป

• คีรีบูน เกิดเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2539

• หลง เกิด 5 กันยายน 2541 ซึ่งเป็นสุนัขหลงเหมือนชื่อ เพราะหลงอยู่ในซอยหน้าวัง

 • ภาพัน เกิดวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2547

• ต้นคูน เกิดเดือนกันยายน 2546 ต้นคูนนี้ไม่ทราบวันเกิดที่แน่นอน เพราะทรงพบ "ต้นคูน" ผูกติดไว้กับต้นคูนหน้าวังเลอดิส จึงกลายเป็นที่มาของชื่อ

• เจน กับ ไดมอนด์ เกิดวันที่ 29 สิงหาคม 2546 เป็น1ในตระกูลชิทสุ

• มังกร เกิด 6 มกราคม 2544 (ชิทสุ)

• เจ้าชิทสุ เท็น อีเลเว่น เกิด 10 พฤศจิกายน 2542 ที่ได้ชื่อนี้ก็เพราะเกิดวันที่ 10 เดือน 11 นั่นเอง

 • ดาว เป็นสาวสวยเกิดเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2545

• แพนด้า เป็นรุ่นพี่ เกิด 13 พฤศจิกายน 2540

 • ซิกแซ็ก-เกาลัด คู่หูตุนาหงัน ที่เป็นดาวเด่นของวังนั้น ซิกแซ็ก เกิดวันที่ 28 ธันวาคม 2545 ส่วนเกาลัด เกิด 30 มิถุนายน 2544

• เฮเซลนัท เชสท์นัท พีนัท และ วอลนัท รุ่นลูกของกาลัดกับซิกแซ็ก มีชื่อในตระกูลถั่ว เกิดเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2547

• แซนดี้ หนุ่มหล่อ เกิดวันที่ 15 มีนาคม 2543

• มน กับ วันพุธ คู่แม่ลูก นั้น มนเกิด 10 มีนาคม 2544 ส่วน "วันพุธ" เกิด 8 มิถุนายน 2548

• บ่อเบี้ย เป็นสุนัขพันธุ์ไซบีเรียนฮัสกี้ เกิดวันที่ 12 ตุลาคม 2547

• ไนท์ เกิดในวันแห่งความรัก 14 กุมภาพันธ์ 2549 ถือเป็นสมาชิกใหม่ล่าสุดของวัง

 • หัวหิน เกิด 15 กันยายน 2537 เป็นสุนัขที่มาจากหัวหินเหมือนชื่อ ทำหน้าที่เฝ้าอยู่หน้าวังเลอดิส

      สุนัขทรงเลี้ยงในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร o ฟูฟู สุนัขทรงเลี้ยงในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

o แปะฮวยอิ้ว

o ทิฟฟี่

o วิกค์

o กาละแม

o ปักเป้า

 o นิค

 o ไส้กรอก

 o ไส้อั่ว

o โมเช่

o วาเปคซ์

o โป๊ยเซียน ทรงเลี้ยงในสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี o เล็ก o ปิแอร์ สุนัขทรงเลี้ยงในพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สุนัขทรงเลี้ยง

คำสำคัญ (Tags)#สุนัขทรงเลี้ยง

หมายเลขบันทึก: 214792, เขียน: 07 Oct 2008 @ 20:02 (), แก้ไข: 10 Jun 2012 @ 16:49 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 4, อ่าน: คลิก


ความเห็น (4)

อยากดูรูปด้วยค่ะ...คงจะน่ารักทั้งนั้นเลย

IP: xxx.29.30.250
เขียนเมื่อ 

น่ารักจักเลยแหมบจัง