ในที่สุด น้องต้อม ก็ก้าวสู่โลกของการพับกระดาษอย่างเต็มตัว!

เต่าตัวสีขาวนั่นฝีมือน้องต้อมล้วนๆ ครับ

ส่วนตัวซ้ายฝีมือน้องต่อ ซึ่งกำลังสนุกกับการพับกระดาษอยู่ตอนนี้

 

แบบพับเต่าตัวนี้

 

เห็นอย่างนี้แล้ว ต้องบอกว่า ขออีกๆ ^__^